Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2017 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2017 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Vilnius:

Audrius Ambrasas
Saulius Pamerneckis
Mindaugas Grabauskas
Edgaras Neniškis
Juozas Vaškevičius
Sigitas Kuncevičius
Lukas Rekevičius
Tauras Paulauskas
Giedrė Filipavičienė
Arūnas Eduardas Paslaitis
Saulius Motieka
Irena Kliobavičiūtė
Dalia Dijokienė

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.