Lietuvos architektų rūmai, įgyvendindami jiems pavestas profesinės savivaldos funkcijas, organizuoja Statybos ir Teritorijų planavimo įstatymuose nustatytus architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus. Tuo tikslu Rūmai yra parengę Architektų (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo vadovų) kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią 2014 m. vasario mėn. 20 d. raštu Nr. (14-2)-D8-1356 patvirtino Aplinkos ministerija. Rūmų organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimai patvirtina, kad atestuotas architektas yra išklausęs atitinkamą valandų skaičių Statybos įstatyme ir (ar) Teritorijų planavimo įstatyme nustatytų kursų.

ARCHITEKTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
PROGRAMOS PRIEDAS NR 1
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 2
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 3
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 4
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 5

LAR ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 1
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 2
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 3
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 4
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 5
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 6
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 7
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 8
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 9
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 10
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 11
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 12
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 13
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 14
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 15
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 16
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 17
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 18
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 19
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 20
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 21
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 22
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 23
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 24
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 25
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 26
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 27
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 28
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 29
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 30
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 31
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 32
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 33
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 34
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 35

Architektų rūmų rengiami kvalifikacijos tobulinimo kursai skelbiami šios svetainės skiltyje LAR KURSŲ TVARKARAŠTIS.

Organizacijų, kurių parengtos architektų (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų) kvalifikacijos tobulinimo kursų programos yra suderintos su Aplinkos ministerija, sąrašas skelbiamas Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje.

Organizacijų, kurių parengtos architektų (teritorijų planavimo sričių vadovų) kvalifikacijos tobulinimo kursų programos yra suderintos su Rūmais sąrašas:

LAR ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA;

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA. PRIEDAS NR. 1.

VšĮ „ARCHLEGIS“ ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ IR STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA

VšĮ „KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBA“ PARENGTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TOBULINIMO PROGRAMA

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA. PRIEDAS NR. 1.

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAS NR. 2.

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PASTATŲ TARYBOS SUDARYTA ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ), TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ IR PROJEKTUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMA

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAS Nr. 3

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAS Nr. 4

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAS Nr. 5

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAS Nr. 6

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULNIMO MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAS Nr. 7


Pastaba: 2017-05-17 Tarybos posėdyje Nr. T17/03, atsižvelgus į  Rūmų organizuojamų kursų sąnaudas, nutarta, kad Rūmų organizuojami kursai neskolingiems Rūmų nariams kainuos 30 Eur; ne nariams jų kaina – 60 Eur. Skolingiems Rūmų nario mokestį nariams Rūmų paslaugos neteikiamos.