Lietuvos architektų rūmai, įgyvendindami jiems pavestas profesinės savivaldos funkcijas, organizuoja Statybos ir Teritorijų planavimo įstatymuose nustatytus architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus. Tuo tikslu Rūmai yra parengę Architektų (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo vadovų) kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią 2014 m. vasario mėn. 20 d. raštu Nr. (14-2)-D8-1356 patvirtino Aplinkos ministerija. Rūmų organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimai patvirtina, kad atestuotas architektas yra išklausęs atitinkamą valandų skaičių Statybos įstatyme ir (ar) Teritorijų planavimo įstatyme nustatytų kursų.

ARCHITEKTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
PROGRAMOS PRIEDAS NR 1
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 2
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 3
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 4
PROGRAMOS PRIEDAS NR. 5

 

LAR ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 1
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 2
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 3
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 4
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 5;
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 6;
LAR PROGRAMOS TP VADOVAMS PRIEDAS NR. 7;

 

Architektų rūmų rengiami kvalifikacijos tobulinimo kursai skelbiami šios svetainės skiltyje LAR KURSŲ TVARKARAŠTIS.


Pastaba: 2017-05-17 Tarybos posėdyje Nr. T17/03, atsižvelgus į  Rūmų organizuojamų kursų sąnaudas, nutarta, kad Rūmų organizuojami kursai neskolingiems Rūmų nariams kainuos 30 Eur; ne nariams jų kaina – 60 Eur. Skolingiems Rūmų nario mokestį nariams Rūmų paslaugos neteikiamos.