Atstovaudami architektų ir visos visuomenės interesus architektūros srityje, Rūmai analizuoja šios srities teisinį reguliavimą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja įvairių teisėkūros institucijų sudarytose darbo grupėse.

Taip pat Rūmai valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia pasiūlymus dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo, jiems pavestų funkcijų efektyvesnio įgyvendinimo.


Rūmų pateikti pasiūlymai ir pastabos:

2021 m.

2021-01-04 Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai Dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo perkant Projektavimo paslaugas

2020 m.

2020-12-10 Aplinkos ministerijai Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
2020-01-24 Aplinkos ministerijai Dėl topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2020-01-20 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo (STR 1.04.04:2017)
2020-01-09 Aplinkos ministerijai Dėl Architektūros ir Architektų rūmų įstatymų pakeitimo
2020-01-03 Aplinkos ministerija Dėl išvadų patekimo teisės akto projektui Nr. 19-15710

2019 m.

2019-12-13 Aplinkos ministerijai Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių
2019-12-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui Nr. 18-10329(3)
2019-11-14 Aplinkos ministerijai Dėl viešų erdvių reglamentavimo
2019-10-24 Aplinkos ministerijai Dėl IS „Infostatyba“ techninio aprašymo (specifikacijos) derinimo
2019-10-10 Aplinkos ministerijai Dėl įsakymo projekto derinimo
2019-08-08 Aplinkos ministerijai Dėl teisės akto projektų paketo Nr. 19-8525
2019-07-19 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo
2019-07-01 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano
2019-06-27 Aplinkos ministerijai Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui Nr. 19-8127
2019-06-17 Aplinkos ministerija Dėl teisės akto projekto Nr. 19-2082(2)
2019-06-17 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo  pakeitimo projekto
2019-06-05 Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 4 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų
2019-05-24 Aplinkos ministerijai Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui
2019-05-24 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų projekto tikslinimo
2019-05-17 Aplinkos ministerijai Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui
2019-05-07 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos miestų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų žemės sklypų perskirstymo-žemės konsolidacijos
2019-03-18 Aplinkos ministerijai Dėl STR 2.06.04 2014 keitimo projekto
2019-03-04 Aplinkos ministerijai Dėl Aplinkos ir Žemės ūkio ministro įsakymo 2004-10-04 Nr. 3D-452/D1-513 pakeitimo projekto
2019-02-22 Aplinkos ministerijai Dėl skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo
2019-02-22 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Sektoriniam profesiniam komitetui dėl architektūros sektoriaus profesinio standarto 1 etapo medžiagos
2019-02-14 Aplinkos ministerijai dėl Vyriausybės kanclerio pavedimo
2019-02-04 Aplinkos ministerijai dėl statybos techninio reglamento projekto
2019-01-31 Aplinkos ministerijai Dėl Aplinkos ministro įsakymo reglamentuojančio architektų atestavimo klausimus keitimo

2018 m.

2018-12-21 Žiniasklaidos priemonėms Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių 
2018-12-21 Visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių 
2018-12-18 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ir Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijai Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių
2018-10-12 Aplinkos ministerijai Dėl dalinimo Regioninių architektūros tarybos veiklos finansavimo
2018-09-10 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų derinimo
2018-08-10 Aplinkos ministerijai Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2018-08-07 Aplinkos ministerijai Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2018-07-20 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-05-07 Aplinkos ministerijai Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo
2018-02-28 Aplinkos ministerijai Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-26 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-02-09 Aplinkos mininsterijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-02-09 Aplinkos ministerijai Dėl pasiūlymų statinių projektavimo darbų kainų rekomendacijoms parengti
2018-01-18 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo

2017 m.

2017-12-22 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo (pakartotinis)
2017-12-08 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2017-11-30 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-27 Viešųjų pirkimų tarnybai pasiūlymai dėl projektavimo paslaugų gairių projekto
2017-09-11 Aplinkos ministerijai dėl dvibučių gyvenamosios paskirties statinių blokavimo ir sklypų dydžių
2017-09-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-09-04 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos modernizavimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-21 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ Nr. 17-323 (Įstatymo projektas), kuris numato 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 nuostatų perkėlimą į Įstatymą
2017-08-18 Aplinkos ministerijai dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-10 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo pakeitimo
2017-08-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-07-28 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo
2017-02-14 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo
2017-02-10 Susisiekimo ministerijai dėl LAR dalyvavimo vykdant VIISP vystymo projektą

2017-02-10 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl „Infostatybos“ ir LAR informacinės sistemos integravimo
2017-01-26 Aplinkos ministerijai dėl saugomų teritorijų planavimo vadovų atestavimo
2017-01-23 Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nario mokesčio priskyrimo leidžiamiems atskaitymams
2017-01-17 Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai dėl esminių problemų architektūros srityje sprendimo

2016 m.

2016-12-23 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl sąsajų tarp Infostatybos ir LARIS
2016-12-23 Nacionalinei žemės tarnybai dėl sąsajų tarp ŽPDRIS ir LARIS
2016-12-23 Aplinkos ministerijai dėl sąsajų tarp TPDRIS ir LARIS
2016-12-16 Aplinkos ministerijai dėl atestuojamų asmenų duomenų perdavimo
2016-12-08 Aplinkos ministerijai dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 

2016-11-29 Vilniaus miesto merui dėl architektų profesinės etikos vertinimo teisėtumo
2016-11-14 Valstybinei kultūros paveldo komisijai dėl sovietinio paveldo išsaugojimo
2016-09-07 Seimui dėl Architektų rūmų ir Architektūros įstatymų
2016-08-31 Aplinkos ministerijai dėl kandidatų apdovanojimams
2016-08-22 Kultūros ministerijai dėl kandidato Nacionalinei kultūros ir meno premijai
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statinio projektavimas. Statinio projekto, Statinio ekspertizė“ projekto
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ projekto
2016-08-18 Kultūros ministerijai dėl Rūmų dalyvavimo teisės aktų rengime
2016-08-12 Aplinkos ministerijai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo

2016-07-27 Susisiekimo ministerijai dėl prisijungimo prie valdžios vartų
2016-07-22 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.X.XX:2016 „Statinių klasifikavimas“ projekto

2016-05-27 Visoms suinteresuotoms institucijoms dėl visuotinės atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose
2016-05-22 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2016-05-22 Vilniaus merui dėl Energetikos muziejaus rekonstravimo projekto

2015 m.

2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Statybos įstatymo pakeitimo

2014 m.

2014-12-22 Pasiūlymai dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-12-22 Pasiūlymai dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-10-23 Kreipimasis į atsakingas institucijas dėl architektūros kokybės užtikrinimo (konferencijos rezoliucijos perdavimas)
2014-09-29 Pasiūlymai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo
 
2014-09-09 Pasiūlymai LR Vyriausybės Teisės departamentui dėl parengtų įstatymų projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams

2014-08-20 Kreipimąsis į Aplinkos ministrą dėl architektų profesinės savivaldos veikimo ir architektūros kokybės užtikrinimo

2014-07-07 Raginimas Kauno miesto savivaldybei nutraukti neteisėtai vykdomą Kongresų rūmų projekto pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir skelbti atvirą pastato projekto konkursą
 
2014-07-14 Pasiūlymai dėl architektų atestavimo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-06-04 Pasiūlymai dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamojo kultūros paveldo srityje

2014-06-03 Pastabos dėl vyriausiojo architekto statuso įtvirtinimo Teritorijų planavimo įstatyme

2014-05-22 Pasiūlymų dėl projektuotojo CA privalomojo draudimo papildymas (su priedu)
2014-04-09 Pasiūlymai dėl projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 (su priedu)
2014-02-28 Pasiūlymai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-02-28 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-02-28 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-01-28 Pasiūlymai dėl statinių kategorijų ir projektų etapiškumo
2014-01-06 Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo

2013 m.

2013-12-31 Pastabos dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių

2013-12-11 Pastabos dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo
2013-12-10 Pastabos dėl Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarkos aprašo
2013-11-29 Pastabos dėl Planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo
2013-11-18 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2) papildymas
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (1)
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2)
2013-11-07 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto
2013-10-21 Pasiūlymai dėl STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimo projekto
2013-10-21 Pastabos dėl STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimo projekto
2013-10-02 Pastabos dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimo projekto

Atstovaudami architektų ir visos visuomenės interesus architektūros srityje, Rūmai analizuoja šios srities teisinį reguliavimą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja įvairių teisėkūros institucijų sudarytose darbo grupėse.

Taip pat Rūmai valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia pasiūlymus dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo, jiems pavestų funkcijų efektyvesnio įgyvendinimo.


Rūmų pateikti pasiūlymai ir pastabos:

2019 m.

2019-05-17 Aplinkos ministerijai Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui
2019-05-07 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos miestų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų žemės sklypų perskirstymo-žemės konsolidacijos
2019-03-18 Aplinkos ministerijai Dėl STR 2.06.04 2014 keitimo projekto
2019-03-04 Aplinkos ministerijai Dėl Aplinkos ir Žemės ūkio ministro įsakymo 2004-10-04 Nr. 3D-452/D1-513 pakeitimo projekto
2019-02-22 Aplinkos ministerijai Dėl skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo
2019-02-22 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Sektoriniam profesiniam komitetui dėl architektūros sektoriaus profesinio standarto 1 etapo medžiagos
2019-02-14 Aplinkos ministerijai dėl Vyriausybės kanclerio pavedimo
2019-02-04 Aplinkos ministerijai dėl statybos techninio reglamento projekto
2019-01-31 Aplinkos ministerijai Dėl Aplinkos ministro įsakymo reglamentuojančio architektų atestavimo klausimus keitimo

2018 m.

2018-12-21 Žiniasklaidos priemonėms Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių 
2018-12-21 Visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių 
2018-12-18 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ir Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijai Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių
2018-10-12 Aplinkos ministerijai Dėl dalinimo Regioninių architektūros tarybos veiklos finansavimo
2018-09-10 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų derinimo
2018-08-10 Aplinkos ministerijai Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2018-08-07 Aplinkos ministerijai Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2018-07-20 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-05-07 Aplinkos ministerijai Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo
2018-02-28 Aplinkos ministerijai Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-26 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-02-09 Aplinkos mininsterijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-02-09 Aplinkos ministerijai Dėl pasiūlymų statinių projektavimo darbų kainų rekomendacijoms parengti
2018-01-18 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo

2017 m.

2017-12-22 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo (pakartotinis)
2017-12-08 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2017-11-30 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-27 Viešųjų pirkimų tarnybai pasiūlymai dėl projektavimo paslaugų gairių projekto
2017-09-11 Aplinkos ministerijai dėl dvibučių gyvenamosios paskirties statinių blokavimo ir sklypų dydžių
2017-09-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-09-04 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos modernizavimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-21 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ Nr. 17-323 (Įstatymo projektas), kuris numato 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 nuostatų perkėlimą į Įstatymą
2017-08-18 Aplinkos ministerijai dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-10 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo pakeitimo
2017-08-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-07-28 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo
2017-02-14 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo
2017-02-10 Susisiekimo ministerijai dėl LAR dalyvavimo vykdant VIISP vystymo projektą

2017-02-10 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl „Infostatybos“ ir LAR informacinės sistemos integravimo
2017-01-26 Aplinkos ministerijai dėl saugomų teritorijų planavimo vadovų atestavimo
2017-01-23 Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nario mokesčio priskyrimo leidžiamiems atskaitymams
2017-01-17 Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai dėl esminių problemų architektūros srityje sprendimo

2016 m.

2016-12-23 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl sąsajų tarp Infostatybos ir LARIS
2016-12-23 Nacionalinei žemės tarnybai dėl sąsajų tarp ŽPDRIS ir LARIS
2016-12-23 Aplinkos ministerijai dėl sąsajų tarp TPDRIS ir LARIS
2016-12-16 Aplinkos ministerijai dėl atestuojamų asmenų duomenų perdavimo
2016-12-08 Aplinkos ministerijai dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 

2016-11-29 Vilniaus miesto merui dėl architektų profesinės etikos vertinimo teisėtumo
2016-11-14 Valstybinei kultūros paveldo komisijai dėl sovietinio paveldo išsaugojimo
2016-09-07 Seimui dėl Architektų rūmų ir Architektūros įstatymų
2016-08-31 Aplinkos ministerijai dėl kandidatų apdovanojimams
2016-08-22 Kultūros ministerijai dėl kandidato Nacionalinei kultūros ir meno premijai
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statinio projektavimas. Statinio projekto, Statinio ekspertizė“ projekto
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ projekto
2016-08-18 Kultūros ministerijai dėl Rūmų dalyvavimo teisės aktų rengime
2016-08-12 Aplinkos ministerijai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo

2016-07-27 Susisiekimo ministerijai dėl prisijungimo prie valdžios vartų
2016-07-22 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.X.XX:2016 „Statinių klasifikavimas“ projekto

2016-05-27 Visoms suinteresuotoms institucijoms dėl visuotinės atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose
2016-05-22 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2016-05-22 Vilniaus merui dėl Energetikos muziejaus rekonstravimo projekto

2015 m.

2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Statybos įstatymo pakeitimo

2014 m.

2014-12-22 Pasiūlymai dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-12-22 Pasiūlymai dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-10-23 Kreipimasis į atsakingas institucijas dėl architektūros kokybės užtikrinimo (konferencijos rezoliucijos perdavimas)
2014-09-29 Pasiūlymai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo
 
2014-09-09 Pasiūlymai LR Vyriausybės Teisės departamentui dėl parengtų įstatymų projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams

2014-08-20 Kreipimąsis į Aplinkos ministrą dėl architektų profesinės savivaldos veikimo ir architektūros kokybės užtikrinimo

2014-07-07 Raginimas Kauno miesto savivaldybei nutraukti neteisėtai vykdomą Kongresų rūmų projekto pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir skelbti atvirą pastato projekto konkursą
 
2014-07-14 Pasiūlymai dėl architektų atestavimo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-06-04 Pasiūlymai dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamojo kultūros paveldo srityje

2014-06-03 Pastabos dėl vyriausiojo architekto statuso įtvirtinimo Teritorijų planavimo įstatyme

2014-05-22 Pasiūlymų dėl projektuotojo CA privalomojo draudimo papildymas (su priedu)
2014-04-09 Pasiūlymai dėl projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 (su priedu)
2014-02-28 Pasiūlymai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-02-28 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-02-28 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-01-28 Pasiūlymai dėl statinių kategorijų ir projektų etapiškumo
2014-01-06 Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo

2013 m.

2013-12-31 Pastabos dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių

2013-12-11 Pastabos dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo
2013-12-10 Pastabos dėl Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarkos aprašo
2013-11-29 Pastabos dėl Planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo
2013-11-18 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2) papildymas
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (1)
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2)
2013-11-07 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto
2013-10-21 Pasiūlymai dėl STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimo projekto
2013-10-21 Pastabos dėl STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimo projekto
2013-10-02 Pastabos dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimo projekto

Atstovaudami architektų ir visos visuomenės interesus architektūros srityje, Rūmai analizuoja šios srities teisinį reguliavimą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja įvairių teisėkūros institucijų sudarytose darbo grupėse.

Taip pat Rūmai valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia pasiūlymus dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo, jiems pavestų funkcijų efektyvesnio įgyvendinimo.


Rūmų pateikti pasiūlymai ir pastabos:

2019 m.

2019-02-04 Aplinkos ministerijai dėl statybos techninio reglamento projekto
2019-01-31 Dėl Aplinkos ministro įsakymo reglamentuojančio architektų atestavimo klausimus keitimo

2018 m.

2018-09-10 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų derinimo
2018-08-10 Aplinkos ministerijai Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2018-08-07 Aplinkos ministerijai Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
2018-07-20 Aplinkos ministerijai Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-05-07 Aplinkos ministerijai Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo
2018-02-28 Aplinkos ministerijai Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-26 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-02-09 Aplinkos mininsterijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2018-02-09 Aplinkos ministerijai Dėl pasiūlymų statinių projektavimo darbų kainų rekomendacijoms parengti
2018-01-18 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo

2017 m.

2017-12-22 Aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo (pakartotinis)
2017-12-08 Aplinkos ministerijai Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo
2017-11-30 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-27 Viešųjų pirkimų tarnybai pasiūlymai dėl projektavimo paslaugų gairių projekto
2017-09-11 Aplinkos ministerijai dėl dvibučių gyvenamosios paskirties statinių blokavimo ir sklypų dydžių
2017-09-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-09-04 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos modernizavimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-21 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ Nr. 17-323 (Įstatymo projektas), kuris numato 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 nuostatų perkėlimą į Įstatymą
2017-08-18 Aplinkos ministerijai dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
2017-08-10 Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo pakeitimo
2017-08-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-07-28 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo
2017-02-14 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo
2017-02-10 Susisiekimo ministerijai dėl LAR dalyvavimo vykdant VIISP vystymo projektą

2017-02-10 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl „Infostatybos“ ir LAR informacinės sistemos integravimo
2017-01-26 Aplinkos ministerijai dėl saugomų teritorijų planavimo vadovų atestavimo
2017-01-23 Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nario mokesčio priskyrimo leidžiamiems atskaitymams
2017-01-17 Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai dėl esminių problemų architektūros srityje sprendimo

2016 m.

2016-12-23 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl sąsajų tarp Infostatybos ir LARIS
2016-12-23 Nacionalinei žemės tarnybai dėl sąsajų tarp ŽPDRIS ir LARIS
2016-12-23 Aplinkos ministerijai dėl sąsajų tarp TPDRIS ir LARIS
2016-12-16 Aplinkos ministerijai dėl atestuojamų asmenų duomenų perdavimo
2016-12-08 Aplinkos ministerijai dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 

2016-11-29 Vilniaus miesto merui dėl architektų profesinės etikos vertinimo teisėtumo
2016-11-14 Valstybinei kultūros paveldo komisijai dėl sovietinio paveldo išsaugojimo
2016-09-07 Seimui dėl Architektų rūmų ir Architektūros įstatymų
2016-08-31 Aplinkos ministerijai dėl kandidatų apdovanojimams
2016-08-22 Kultūros ministerijai dėl kandidato Nacionalinei kultūros ir meno premijai
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statinio projektavimas. Statinio projekto, Statinio ekspertizė“ projekto
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ projekto
2016-08-18 Kultūros ministerijai dėl Rūmų dalyvavimo teisės aktų rengime
2016-08-12 Aplinkos ministerijai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo

2016-07-27 Susisiekimo ministerijai dėl prisijungimo prie valdžios vartų
2016-07-22 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.X.XX:2016 „Statinių klasifikavimas“ projekto

2016-05-27 Visoms suinteresuotoms institucijoms dėl visuotinės atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose
2016-05-22 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2016-05-22 Vilniaus merui dėl Energetikos muziejaus rekonstravimo projekto

2015 m.

2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Statybos įstatymo pakeitimo

2014 m.

2014-12-22 Pasiūlymai dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-12-22 Pasiūlymai dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-10-23 Kreipimasis į atsakingas institucijas dėl architektūros kokybės užtikrinimo (konferencijos rezoliucijos perdavimas)
2014-09-29 Pasiūlymai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo
 
2014-09-09 Pasiūlymai LR Vyriausybės Teisės departamentui dėl parengtų įstatymų projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams

2014-08-20 Kreipimąsis į Aplinkos ministrą dėl architektų profesinės savivaldos veikimo ir architektūros kokybės užtikrinimo

2014-07-07 Raginimas Kauno miesto savivaldybei nutraukti neteisėtai vykdomą Kongresų rūmų projekto pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir skelbti atvirą pastato projekto konkursą
 
2014-07-14 Pasiūlymai dėl architektų atestavimo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-06-04 Pasiūlymai dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamojo kultūros paveldo srityje

2014-06-03 Pastabos dėl vyriausiojo architekto statuso įtvirtinimo Teritorijų planavimo įstatyme

2014-05-22 Pasiūlymų dėl projektuotojo CA privalomojo draudimo papildymas (su priedu)
2014-04-09 Pasiūlymai dėl projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 (su priedu)
2014-02-28 Pasiūlymai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-02-28 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-02-28 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-01-28 Pasiūlymai dėl statinių kategorijų ir projektų etapiškumo
2014-01-06 Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo

2013 m.

2013-12-31 Pastabos dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių

2013-12-11 Pastabos dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo
2013-12-10 Pastabos dėl Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarkos aprašo
2013-11-29 Pastabos dėl Planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo
2013-11-18 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2) papildymas
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (1)
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2)
2013-11-07 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto
2013-10-21 Pasiūlymai dėl STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimo projekto
2013-10-21 Pastabos dėl STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimo projekto
2013-10-02 Pastabos dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimo projekto