Norėdami pranešti apie atestuoto architekto galimai pažeistą profesinę etiką, turite raštu kreiptis į Profesinės etikos tarybą (el.paštu [email protected]), skunde nurodant galimai padaryto pažeidimo aplinkybes ir pridedant jas patvirtinančius dokumentus.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog Lietuvos architektų rūmų tarybos 2013-09-25 sprendimu Nr. 13-05 patvirtintų Profesinės etikos tarybos veiklos nuostatų 4 punkte numatyta, kad teikiamame skunde dėl galimų architekto profesinės etikos pažeidimų turi būti nurodyta, kokius Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso principus skundžiamas asmuo galimai pažeidė.

Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksą galite rasti čia.