Kiekvienas atestuotas architektas privalo tobulinti savo įgytą kvalifikaciją. Statybos įstatymas bei Teritorijų planavimo įstatymas nustato, jog asmenys, gavę atestatus, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų atitinkamos srities paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su įstatymų numatyta organizacija (pagal Statybos įstatymą – su Aplinkos ministerija jos nustatyta tvarka, pagal Teritorijų planavimo įstatymą – su atestavimą atliekančia organizacija, t. y. Rūmais).

Kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarką detalizuoja Rūmų tarybos sprendimu patvirtintas aprašas:

Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašasBENDRA INFORMACIJA APIE KURSUS

KURSŲ PROGRAMOS
KURSŲ TVARKARAŠTIS
VYKSTANČIOS REGISTRACIJOS
PASIBAIGUSIOS REGISTRACIJOS