Lietuvos architektų rūmai pripažįsta valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įgytą architekto profesinę kvalifikaciją.

Prašymas dėl architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, Šveicarijos Konfederacijoje ar trečiosiose valstybėse, pripažinimo pateikiamas Rūmams vadovaujantis Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galite rasti čia) ir (ar) Architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galite rasti čia) nustatyta tvarka.


Siekiant įgyti neterminuotą teisės pripažinimo dokumentą, Rūmams teikiamas prašymas ir laikomas teisinių žinių egzaminas, vadovaujantis Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 29 p.

Prašymai teikiami užpildant Rūmų patvirtintą formą. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu [email protected] arba [email protected].

Dokumentai ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.


Prašymo forma užsienio architektams, turintiems pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo:

Forma Nr.5 Prašymas dėl teisės pripažinimo dokumento.


Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.