Aplinkos ministerija pripažįsta valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įgytą architekto profesinę kvalifikaciją. Vadovaujantis Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 10 p., valstybėje narėje įgyta ir pripažinta architekto profesinė kvalifikacija suteikia teisę eiti statinio projekto architektūrinės dalies vadovo ir statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas ypatinguose ir neypatinguose statiniuose.

Siekiant įgyti neterminuotą teisės pripažinimo dokumentą, Rūmams teikiamas prašymas ir laikomas teisinių žinių egzaminas, vadovaujantis Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 29 p.

Prašymai teikiami užpildant Rūmų patvirtintą formą. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu [email protected] arba [email protected].

Dokumentai ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.


Prašymo forma užsienio architektams, turintiems pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo:

Forma Nr.5 Prašymas dėl teisės pripažinimo dokumento.


Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.