Visi Lietuvoje atestuoti architektai yra įsipareigoję laikytis Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso, nustatančio visų Europos architektų profesinio elgesio standartą.

Šį kodeksą priėmė bei jo pakeitimus tvirtina visų Europos Sąjungos šalių architektų asociacijas vienijančios Europos architektų tarybos Generalinė asamblėja. Europos architektų tarybos nariais yra tiek Lietuvos architektų rūmai (nuo 2016 m.), tiek Lietuvos architektų sąjunga (stebėtoja nuo 2001 m., narė nuo 2004 m.).

Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas yra šalims neprivalomas dokumentas – šalys savarankiškai priima sprendimus dėl jo taikymo, neprieštaraujant bendrai priimtiems susitarimams. Lietuvos architektų rūmai priėmė sprendimą tiesiogiai taikyti Europos architektų taryboje patvirtintą dokumentą. Įpareigojimas atestuotiems architektams laikytis Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso taip pat Seimo buvo įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Europos architektų tarybos Generalinei asamblėjai patvirtinus šio kodekso pakeitimą, Lietuvoje taikoma atnaujinta kodekso redakcija.

Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22)