Nuo 2017 metų Rūmuose veikia darbo grupės žemiau nurodytose srityse.

Darbo grupės analizuoja architektūros ir architekto profesinės veiklos problematiką, formuluoja ir teikia pasiūlymus Rūmų tarybai, pirmininkui, narių susirinkimui. Darbo grupių pasiūlymai perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems atsakingiems asmenims. Darbo grupių uždavinius apibrėžia darbo grupių nariai, juos tvirtina Taryba. 2017 metų spalio mėnesį darbo grupių apsibrėžtus uždavinius galima rasti čia.

Darbo grupių veiklą organizuoja narių išrinkti ir Tarybos patvirtinti darbo grupių pirmininkai. Darbo grupių veikloje gali dalyvauti visi Rūmų nariai ir, darbo grupių nutarimu, kiti specialistai. Norintys prisijungti prie Rūmų darbo grupių veiklos gali kreiptis adresu info@architekturumai.lt.

 

I. Architektūros paslaugų darbo grupė

Veiklos sritys: rekomendacinės kainos, rekomendacinės sutartys, projektų valdymas, draudimas, kiti paslaugų teikimo klausimai.

Rita Mažeikaitė-Petraitienė (pirmininkė)
Artūras Asauskas
Egidė Butkė
Antanas Dagelis
Elvyra Klimavičienė
Sigitas Kuncevičius
Justina Lipskytė
Andrius Liubinas
Mindaugas Matažinskas
Rokas Mazuronis
Edita Pavalkienė
Aurelija Stancikienė
Mindaugas Stepanas
Vainius Šalomskas
Kazys Tamošetis
Jovita Valančiūtė
Juozas Vaškevičius

 

II. Komunikacijos ir edukacijos darbo grupė

Veiklos sritys: informacijos sklaidos strategija, bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai, visuomenės švietimas, dalyvavimas sprendžiant aplinkos formavimo klausimus, vaikų edukacija, studijų kokybė.

Laura Kairienė (pirmininkė)
Audrius Ambrasas
Andrė Baldišiūtė
Edmundas Benetis
Egidė Butkė
Mindaugas Butvila
Algimantas Černiauskas
Antanas Dagelis
Viktoras Gricius
Tomas Grunskis
Jonas Jakaitis
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė
Audrys Karalius
Paulius Kisielis
Sigita Kundrotaitė-Savickė
Linas Lapinskas
Dovilė Lipinskė
Justina Lipskytė
Rokas Mazuronis
Vladas Misius
Rolandas Palekas
Raimonda Razulevičienė
Andrius Ropolas
Irena Slavinskaitė
Aurelija Stancikienė
Ramunė Staševičiūtė
Vaiva Šimoliūnaitė (pirm. pavaduotoja)
Gitana Šukaitytė
Linas Tuleikis
Jovita Valančiūtė
Aurelija Valkūnaitė-Čėplienė
Rolandas Matulevičius

 

III. Konkursų darbo grupė

Veiklos sritys: architektūriniai konkursai, viešųjų pirkimų konkursai.

Antanas Dagelis (pirmininkas)
Audrius Ambrasas
Andrius Bakšys
Vaidotas Dapkevičius
Audrys Karalius
Jolanta Kitra
Vaidotas Kuliešius
Sigitas Kuncevičius
Donatas Malinauskas
Aurelija Stancikiene
Linas Tuleikis
Jovita Valančiūtė

 

IV. Profesijos reguliavimo darbo grupė

Veiklos sritys: architekto kvalifikacija, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, profesinė etika, autorių teisės, atsakomybė, veiklos monitoringas.

Kazys Tamošėtis (pirmininkas)
Sima Balčiūtė
Edmundas Benetis
Algimantas Černiauskas
Vaidotas Dapkevičius
Jūratė Juozaitienė
Vaidotas Kuliešius
Almantas Mureika
Tauras Paulauskas
Tomas Savukynas
Mindaugas Stepanas
Ričardas Vyšniauskas

 

 V. Statybos techninio normavimo darbo grupė

Veiklos sritys: statybos techniniai reglamentai, kiti projektinių sprendinių normavimo dokumentai.

Arūnas Andrašiūnas (pirmininkas)
Andrius Bakšys
Edmundas Benetis
Viktoras Gricius
Mindaugas Jamantas
Marius Kemzūra
Giedrė Kličienė
Irena Kliobavičiūtė
Dalia Kriaučiūnienė
Vaidotas Kuliešius
Orinta Lakickienė
Ieva Leinartaitė – Gerliakienė
Andrius Liubinas
Mindaugas Matažinskas
Vaida Navasaitienė
Tauras Paulauskas
Mantas Petraitis
Genė Danutė Petruškevičienė
Gediminas Ratavičius (pirm. pavaduotojas)
Tomas Savukynas
Jovita Valančiūtė
Juozas Vaškevičius

 

VI. Urbanistinės plėtros darbo grupė

Veiklos sritys: teritorijų planavimo, projektavimo, paveldosaugos, statybų saugomose teritorijose ir kiti plėtros procesų klausimai.

Giedrė Ratkutė Skačkauskienė (pirmininkė)
Artūras Asauskas
Edmundas Benetis
Svajūnas Bradūnas
Algimantas Černiauskas
Dalia Dijokienė (pirm. pavaduotoja)
Gilma Gylytė
Petras Grecevičius
Augis Gučas
Jonas Jakaitis
Mindaugas Jamantas
Jūratė Juozaitienė
Asta Kazlaitė
Irena Kliobavičiūtė
Dalia Kriaučiūnienė
Vaidotas Kuliešius
Giedrė Miknevičienė
Almantas Mureika
Saulius Motieka
Tauras Paulauskas
Evaldas Ramanauskas
Algimantas Stalgys
Aurelija Stancikienė
Ramunė Staševičiūtė
Mindaugas Stepanas
Dainoras Svetikas
Gediminas Šinkūnas
Regina Tumpienė
Alvydas Ubarevičius
Juozas Vaškevičius
Ričardas Vyšniauskas
Lina Panavaitė
Laurynas Byla

 

VII. Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo darbo grupė
Kęstutis Akelaitis
Regimantas Andriuškevičius
Edmundas Benetis
Vincas Brezgys
Benius Bučelis
Algimantas Černiauskas
Antanas Dagelis
Arimantas Dumbra
Vytautas Grykšas
Jūratė Juozaitienė
Remigijus Jutelis
Audrys Karalius
Gintaras Klimavičius
Kęstutis Lupeikis
Mindaugas Martinkus
Mindaugas Matažinskas
Rokas Mazuronis
Giedrė Mendoza Herrera
Mantas Michaliunjo
Saulius Motieka
Gintautas Natkevičius
Mindaugas Pakalnis
Saulius Pamerneckis
Žilvinas Paškūnas
Jovita Pauplienė
Jovilė Porvaneckaitė
Mindaugas Stepanas
Dalius Šarakauskas
Kazys Tamošėtis
Julius Tomaševičius
Marius Torrau
Linas Tuleikis
Vidas Vaksmanas
Juozas Vaškevičius
Algis Vyšniūnas
Danutė Zubavičienė
Henrikas Žukauskas