Nuo 2017 metų Rūmuose veikia darbo grupės žemiau nurodytose srityse. 

Darbo grupės analizuoja architektūros ir architekto profesinės veiklos problematiką, formuluoja ir teikia pasiūlymus Rūmų tarybai, pirmininkui, narių susirinkimui. Darbo grupių pasiūlymai perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems atsakingiems asmenims. Su Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos reglamentu galite susipažinti čia

Darbo grupių veiklą organizuoja narių išrinkti ir Tarybos patvirtinti darbo grupių pirmininkai. Su tarybos sprendimu dėl darbo grupių sudėties atnaujinimo galite susipažinti čia.  Darbo grupių veikloje gali dalyvauti visi Rūmų nariai ir, darbo grupių nutarimu, kiti specialistai. Norintys prisijungti prie Rūmų darbo grupių veiklos gali kreiptis adresu [email protected].

I. Architektūros paslaugų darbo grupės 2023-2026 m. kadencijos sudėtis:

Veiklos sritys: rekomendacinės kainos, rekomendacinės sutartys, projektų valdymas, draudimas, kiti paslaugų teikimo klausimai.

Rokas Mazuronis (pirmininkas)
Raimondas Pilkauskas
Kazimieras Reimeris (pirm. pavaduotojas)
II. Komunikacijos ir edukacijos darbo grupės  2023-2026 m. kadencijos sudėtis:

Veiklos sritys: informacijos sklaidos strategija, bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai, visuomenės švietimas, dalyvavimas sprendžiant aplinkos formavimo klausimus, vaikų edukacija, studijų kokybė.

Sigita Lapienytė (pirmininkė)
Rytis Kaminskas (pirm. pavaduotojas)
Virginija Kazlauskaitė
Rokas Mazuronis
Laura Petruškė
Raimindas Pilkauskas
Kazimieras Reimeris
Gediminas Šinkūnas
Artūr Vasilevski  
Tomas Lapė
III. Konkursų darbo grupės 2023-2026 m. kadencijos sudėtis:

Veiklos sritys: architektūriniai konkursai, viešųjų pirkimų konkursai.

Kazimieras Reimeris (pirmininkas)
Andrius Bakšys
Edmundas Benetis
Vaidotas  Kuliešius
Rokas  Mazuronis
Artūras Mažeika
Raimondas Pilkauskas (pirm. pavaduotojas)
Donatas Žvirblis
IV. Profesijos reguliavimo darbo grupė 2023-2026 m. kadencijos sudėtis:

Veiklos sritys: architekto kvalifikacija, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, profesinė etika, autorių teisės, atsakomybė, veiklos monitoringas.

Virginija Kazlauskaitė (pirmininkė)
Edmundas Benetis
Edmundas Benetis
Vaidotas Kuliešius
Rokas Mazuronis
Raimondas Pilkauskas (pirm. pavaduotojas)
Kazimieras Reimeris
 V. Statybos techninio normavimo darbo grupės 2023-2026 m. kadencijos sudėtis:

Veiklos sritys: statybos techniniai reglamentai, kiti projektinių sprendinių normavimo dokumentai.

Kazimieras
Arūnas
Reimeris (pirmininkas)
Andrašiūnas
Edmundas  Benetis
Irena Kliobavičiūtė
Renata Laivytė
Valdas  Naumavičius
Rokas Mazuronis
Raimondas Pilkauskas
Gediminas Ratavičius
Mindaugas Staniūnas
Vytas Lužys (pirm. pavaduotojas)
Kęstutis  Stakevičius
Mantas  Trapikas
Juozas  Vaškevičius
Irena  Zonytė
Violeta  Žaltauskaitė
Vaidotas Kuliešius
Tauras Paulauskas

VI. Urbanistinės plėtros darbo grupės 2023-2026 m. kadencijos sudėtis:

Veiklos sritys: teritorijų planavimo, projektavimo, paveldosaugos, statybų saugomose teritorijose ir kiti plėtros procesų klausimai.

Lina Panavaitė (pirmininkė)
Edmundas Benetis
Laurynas Byla
Dalia Dijokienė
Asta Kazlaitė
Irena Kliobavičiūtė
Vaidotas Kuliešius
Rokas Mazuronis
Saulius Motieka
Tauras Paulauskas
Raimondas Pilkauskas
Evaldas Ramanauskas
Algimantas Stalgys
Dalius Šarakausas
Gediminas  Šinkūnas
Juozas Vaškevičius (pirm. pavaduotojas)
VII. Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo darbo grupė 2023-2026 m. kadencijos sudėtis:
Kazimieras Reimeris (pirmininkas)    
Edmundas Benetis    
Virginija Kazlauskaitė    
Rokas Mazuronis    
Vaidotas Kuliešius    
Saulius Pamerneckis    
Raimondas Pilkauskas (pirm. pavaduotojas)    
Gediminas Šinkūnas