Architektų rūmų įstatymu Rūmams pavesta vykdyti architektūrinės veiklos stebėseną. Įgyvendindami šią funkciją, Rūmai inicijuoja įvairius tyrimus, tame tarpe atlieka architektų, visuomenės ir kitas apklausas. Gautais rezultatais remiamasi formuojant pasiūlymus teisinio reguliavimo tobulinimui, taip pat kitoje Rūmų veikloje.

 

Šioje svetainės skiltyje skelbiami naujausi Rūmų apklausų rezultatai, kuriais pasinaudojus būtina nurodyti jų šaltinį, t.y. apklausos organizatorių (Lietuvos architektų rūmai) bei nuorodą www.architekturumai.lt.


2019 m. birželio mėn. Rūmai surengė narių apklausą dėl kvalifikacijos tobulinimui skirtų valandų didinimo. Joje dalyvavo 574 respondentai.

Apklausos rezultatai: Kvalifikacijos kėlimo valandos


2019 m. gegužės-birželio mėn. Rūmai, siekdami parengti konkrečius pasiūlymus dėl RAT veiklos tobulinimo, vykdė visų su RAT veikla susijusių šalių ir kitų suinteresuotųjų apklausą. Joje dalyvavo 115 respondentų.

Apklausos rezultatai: Pasiūlymai RAT veiklos tobulinimui


2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėn. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje vykusių kvalifikacijos kursų „Architektų profesinė savivalda: dabartis ir ateitis“ metu buvo surengta Rūmų narių apklausa.

Bendri apklausos rezultatai
Apklausos rezultatai Vilnius
Apklausos rezultatai Kaunas
Apklausos rezultatai Šiauliai
Apklausos rezultatai Klaipėda


2018 m. Rūmai vykdė apklausą dėl pažeidimų autorių teisių, viešojo intereso ir architektūrinių konkursų srityse 2017-2018 metais. Joje dalyvavo 193 respondentai.

Apklausos rezultatai: 2018_pažeidimų stebėsena


2018 m. balandžio mėnesį vykdyta apklausa dėl Rūmų narių susirinkimo vietos 2019 m. Joje dalyvavo 557 respondentai.

Apklausos rezultatai: Dėl Rūmų narių susirinkimo vietos 2019 m.


2018 m. vasario mėnesį Rūmai vykdė narių apklausą, prašydami įvertinti Rūmų veiklos rezultatus 2017 metais. Joje dalyvavo 189 respondentų.

Apklausos rezultatai: 2017 m. Rūmų veiklos įvertinimas 


2017 m.  birželio mėnesį Rūmai vykdė narių apklausą dėl Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos krypčių. Joje dalyvavo 190 respondentų.

Apklausos rezultatai: Dėl Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos krypčių.


2017 m. kovo mėnesį Rūmai atliko savo narių anoniminę apklausą civilinės atsakomybės draudimo klausimais. Į anketoje pateiktus klausimus atsakė 388 nariai.

 

Apklausos rezultatai: Atestuotų architektų profesinės veiklos civilinės atsakomybės draudimas


2014 m. rugsėjo-spalio mėnesį LAR užsakymu buvo atlikta reprezentatyvi (daugiau nei 1000) gyventojų apklausa architektūros kokybės klausimais. Apklausą atliko UAB „Baltijos tyrimai“.

Ši apklausa – Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto Architektūros kokybės kriterijai dalis.


Apklausos rezultatai: 
Lietuvos gyventojų apklausos ataskaita.


2014 m. rugsėjo mėnesį LAR organizavo savivaldybių vyriausiųjų architektų apklausą Teritorijų planavimo naujovių įgyvendinimas. Apklausoje dalyvavo daugiau nei pusė visų Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų.

 

Apklausos rezultatai: Vyriausiųjų architektų apklausos rezultatai


2014 m. sausio mėnesį LAR atliko architektų apklausą Privalomasis projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Apklausoje dalyvavo 190 architektų.

 

Apklausos rezultatai: Privalomojo draudimo apklausos rezultatai


2011 m. gruodžio mėnesį LAR bendradarbiavo atliekant architektų apklausą, skirtą architektūros srityje kylančioms problemoms ir galimiems jų sprendimo būdams. Apklausa atlikta vykdant tyrimą Statinio architektūros reikalavimų teisinis reguliavimas“. Apklausoje dalyvavo 139 architektai.

 

Apklausos rezultatai: Architektų apklausos rezultatai

Apklausos ataskaita: Architektų apklausos ataskaita.  


PASTABA: Dėl detalesnių duomenų ir kitos informacijos galima kreiptis į Lietuvos architektų rūmus šioje svetainėje nurodytais kontaktais.