Įgyvendinant 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį Architektūros įstatymą, Lietuvoje veikia penkios Regioninės architektūros tarybos. Jas techniškai aptarnauja ir jų darbą organizuoja Lietuvos architektų rūmai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regioninės architektūros tarybos atlieka architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, teikia išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimu nutarta, kad klausimo svarstymo Regioninėje architektūros taryboje kaina yra nuo 700 Eur iki 1000 Eur, atsižvelgiant į klausimo sudėtingumą. Regioninėje architektūros taryboje projekto svarstymo kaina, Regioninės architektūros tarybos pirmininko sprendimu, gali būti nustatoma (didinama) atsižvelgiant į papildomų darbų sąnaudas.