Rūmų ekspertų komisija yra kolegialus Rūmų organas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatyme įtvirtintą Rūmų pareigą atlikti eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais (3 str. 1 d. 6 p.), taip pat prisidedantis prie kitų Rūmų funkcijų įgyvendinimo.

Rūmų ekspertų komisija teikia ekspertines išvadas ir rekomendacijas:
– nagrinėjant ginčus dėl autorių teisių pažeidimo;
– svarstant skundus dėl architektų kvalifikacijos ir profesinės etikos;
– svarstant architektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
– atestuojant architektus (vykdant profesinių žinių egzaminą).

Ekspertų komisijos veiklą reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtinti Ekspertų komisijos nuostatai.


LAR ekspertų komisijos išvados

2017-11-06
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kreipimąsi dėl trijų dviejų butų gyvenamųjų namų, adresu Užkanavės g. 52, Palangoje, Techninio projekto ir Techninio projekto (projekto pakeitimas) laidos A sprendinių atitikties gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms, paskirčiai.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-09-29 Ekspertų komisijos išvados


2017-11-06
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kreipimąsi dėl dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Alksnių g. 9, Palangoje, Statybos projekto ir Techninio arbo projekto (projekto pakeitimas) Laida A sprendinių atitikties gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-09-29 Ekspertų komisijos išvados


2017-08-31
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo Ukmergės miesto bendruomenės kreipimąsi dėl Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcijos projekto atitikimo specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išvadoms.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-06-28 Ekspertų komisijos išvados


2017-08-31
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo visuomeninės organizacijos Akmenės bendruomenės prašymą dėl Akmenės miesto aikštėje planuojamų įrengti objektų architektūros kokybės atitikimo įgyvendinto aikštės projekto estetikai ir pagalbos ginant su architektūra susijusius viešuosius interesus.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-06-22 Ekspertų komisijos išvados


Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2020 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2020 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Vilnius:

Lukas Rekevičius
Saulius Pamerneckis
Tauras Paulauskas
Saulius Motieka
Gintaras Čaikauskas
Irena Kliobavičiūtė
Sigitas Kuncevičius
Algimantas Pliučas
Gintaras Klimavičius
Aleksandras Gvildys
Marija Nemunienė
Robertas Zilinskas
Juozas Vaškevičius
Aurelijus Grikinis
Donatas Laucius

Kaunas:

Vaidotas Kuliešius
Linas Tuleikis
Dalius Šarakauskas
Aurimas Ramanauskas
Neringa Blaževičienė
Loreta Janušaitienė
Guoda Zykuvienė
Rimgaudas Miliukštis
Rymantė Gudienė
Reda Marcinkevičienė
Andrius Byčenkovas
Mindaugas Stepanas
Mindaugas Matažinskas
Jurgita Šniepienė

Klaipėda:

Petras Džervus
Edmundas Andrijauskas
Laimonas Bogušas
Margarita Ramanauskienė
Gerda Antanaitytė
Gintaras Čičiurka
Edmundas Benetis
Rolandas Rakevičius
Laima Šliogerienė
Ramunė Staševičiūtė
Vytautas Grykšas
Almantas Mureika
Vigilija Paulionienė
Saulius Danius
Danutė Zubavičienė

Šiauliai:

Giedrė Mendoza Herrera
Vytenis Rudokas
Rasa Budrytė
Rūta Stuopelienė
Algimantas Černiauskas
Renata Laivytė
Kristijonas Murauskas
Vytautas Marcinkus

Panevėžys:

Daiva Gasiūnienė
Arvydas Narkevičius
Gintautas Diržys
Loreta Paulauskienė
Žymantas Lipskis
Jolita Andrijevskytė
Elvyra Klimavičienė
Simas Glinskis
Asta Vaitkutė

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.