Rūmų ekspertų komisija yra kolegialus Rūmų organas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatyme įtvirtintą Rūmų pareigą atlikti eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais (3 str. 1 d. 6 p.), taip pat prisidedantis prie kitų Rūmų funkcijų įgyvendinimo.

Rūmų ekspertų komisija teikia ekspertines išvadas ir rekomendacijas:
– nagrinėjant ginčus dėl autorių teisių pažeidimo;
– svarstant skundus dėl architektų kvalifikacijos ir profesinės etikos;
– svarstant architektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
– atestuojant architektus (vykdant profesinių žinių egzaminą).

Ekspertų komisijos veiklą reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtinti Ekspertų komisijos nuostatai.


LAR ekspertų komisijos išvados

2017-11-06
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kreipimąsi dėl trijų dviejų butų gyvenamųjų namų, adresu Užkanavės g. 52, Palangoje, Techninio projekto ir Techninio projekto (projekto pakeitimas) laidos A sprendinių atitikties gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms, paskirčiai.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-09-29 Ekspertų komisijos išvados


2017-11-06
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kreipimąsi dėl dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Alksnių g. 9, Palangoje, Statybos projekto ir Techninio arbo projekto (projekto pakeitimas) Laida A sprendinių atitikties gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-09-29 Ekspertų komisijos išvados


2017-08-31
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo Ukmergės miesto bendruomenės kreipimąsi dėl Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcijos projekto atitikimo specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išvadoms.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-06-28 Ekspertų komisijos išvados


2017-08-31
Rūmų ekspertų komisija išnagrinėjo visuomeninės organizacijos Akmenės bendruomenės prašymą dėl Akmenės miesto aikštėje planuojamų įrengti objektų architektūros kokybės atitikimo įgyvendinto aikštės projekto estetikai ir pagalbos ginant su architektūra susijusius viešuosius interesus.

Su išvadomis galima susipažinti čia: 2017-06-22 Ekspertų komisijos išvados


 


Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2017 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2017 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Vilnius:

Audrius Ambrasas
Saulius Pamerneckis
Mindaugas Grabauskas
Edgaras Neniškis
Juozas Vaškevičius
Sigitas Kuncevičius
Lukas Rekevičius
Tauras Paulauskas
Giedrė Filipavičienė
Saulius Motieka
Irena Kliobavičiūtė
Dalia Dijokienė

Kaunas:

Gražina Janulytė-Bernotienė
Linas Tuleikis
Vaidotas Kuliešius
Audrys Karalius
Loreta Janušaitienė
Aurimas Ramanauskas
Reda Marcinkevičienė
Guoda Zykuvienė
Marius Torrau
Monika Liočaitė
Rimgaudas Miliukštis
Mindaugas Matažinskas
Neringa Blaževičienė

Klaipėda:

Gintaras Čičiurka
Ramunė Staševičiūtė
Petras Džervus
Margarita Ramanauskienė
Saulius Danius
Laimonas Bogušas
Romualdas Gailius
Laima Šliogerienė
Vaida Ona Atienė
Rolandas Rakevičius
Edmundas Andrijauskas
Almantas Mureika

Šiauliai:

Algirdas Žebrauskas
Algimantas Černiauskas
Rūta Stuopelienė
Darius Jakubauskas
Giedrė Mendoza-Herrera
Daiva Štakonaitė
Kęstutis Česnauskas
Andrius Vernys
Vytenis Rudokas

Panevėžys:

Donatas Malinauskas
Arvydas Narkevičius
Gintautas Diržys
Elvyra Klimavičienė
Valdas Klimavičius
Daiva Gasiūnienė
Loreta Paulauskienė

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.