Atestavimas yra viešojo administravimo procedūra, kurios įkainiai yra grindžiami jos metu patiriamomis sąnaudomis. Architektų atestavimo įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos architektų rūmų tarybos. Įmoka už atestavimą priklauso nuo pateikto prašymo pobūdžio. Visi atestavimo įkainiai pateikti šiame dokumente:

Atestavimo (naujam atestatui ar jo papildymui) ir kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo kainoraštis


Mokestį už atestavimą reikia pervesti į Lietuvos architektų rūmų sąskaitą, nurodant atestuojamojo vardą bei pavardę:

Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540

Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo.