Profesinės etikos reikalavimai yra neatsiejama reglamentuojamos profesijos narių veiklos reguliavimo dalis, visuomenei svarbios jų veiklos kokybės užtikrinimo priemonė. Profesinės etikos nuostatomis taip pat siekiama vienodų profesinės veiklos sąlygų Europos Sąjungos mastu, įgyvendinant laisvo paslaugų judėjimo principus.

Visi Lietuvoje atestuoti architektai yra įsipareigoję laikytis Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso, nustatančio visų Europos architektų profesinio elgesio standartą. Šio kodekso pažeidimai, pagal Statybos įstatymą, yra teisinis pagrindas stabdyti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą.

Profesinės etikos pažeidimų bylas nagrinėja ir sprendimus priima Rūmų sudėtyje veikianti Profesinės etikos taryba.