Svarstydama jai pavestus klausimus Profesinės etikos taryba vadovaujasi teisingumo, objektyvumo, nešališkumo, išsamaus ir visapusiško aplinkybių išnagrinėjimo principais. Siekiant šių principų įgyvendinimo, Profesinės etikos taryba savo veiklą vykdo pagal iš anksto apibrėžtą ir viešai skelbiamą tvarką.


Profesinės etikos tarybos veiklą detaliai reglamentuoja LAR Profesinės etikos tarybos veiklos nuostatai.

Taip pat šios tarybos veikloje taikomi ir kiti Rūmų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.