Lietuvos architektų rūmai yra 2006 metais specialiu įstatymu įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis atestuotus architektus ir įgyvendinantis atestuotų architektų profesinę savivaldą. Rūmų, kaip juridinio asmens, teisinė forma yra asociacija.

Rūmų veiklos tikslas  užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus.


SAVIVALDA
NARYSTĖ
LAR TARYBOS IR KOMISIJOS
LAR DARBO GRUPĖS
INFORMACIJA NARIAMS
TEISĖS AKTAI
LAR PASIŪLYMAI
LAR TARYBOS POSĖDŽIAI