RŪMŲ GARBĖS ŽENKLAS SKIRIAMAS ASMENIMS, SAVO DARBAIS REIKŠMINGAI PRISIDĖJUSIEMS PRIE ARCHITEKTŪROS MOKSLO AR KŪRYBINĖS VEIKLOS PLĖTROS, PROFESINĖS VEIKLOS KOKYBĖS IR SKAIDRUMO, VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR KITOS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU RŪMŲ SIEKIAMAIS TIKSLAIS.

RŪMŲ GARBĖS ŽENKLAS SKIRTAS ŠIEMS GARBIEMS ARCHITEKTAMS:

ALGIMANTAS NASVYTIS

UŽ INDĖLĮ Į KOTEKSTUALIOS ARCHITEKTŪROS PUOSELĖJIMĄ, URBANISTINĘ MĄSTYSENĄ IR ARCHITEKTŪRINĮ PILIETIŠKUMĄ BEI PEDAGOGINĘ VEIKLĄ

(Rūmų narių susirinkimo data 2019-03-29)

nuotraukos šaltinis  https://www.architekturumai.lt/in-memoriam-architektui-a-nasvyciui/

VYTAUTAS JURGIS DIČIUS

UŽ POZITYVIĄ ARCHITEKTŪRĄ, PEDAGOGIKĄ, PILIETIŠKUMĄ IR MILŽINIŠKĄ INDĖLĮ ARCHITEKTŲ CECHO LABUI

(Rūmų narių susirinkimo data 2019-03-29)

nuotraukos šaltinis http://archmuziejus.lt/lt/biografijos/dicius-vytautas-jurgis/

EUGENIJUS VIKTORAS MILIŪNAS

UŽ ATSIDAVIMĄ ARCHITEKTŪROS MENUI, DRĄSIUS IEŠKOJIMUS IR REIKŠMINGUS KŪRYBINIUS REZULTATUS

(Rūmų narių susirinkimo data 2019-03-29)

nuotrauka https://www.architekturumai.lt/813-architektu-dalyvauja-metiniame-rumu-nariu-susirinkime/

KĘSTUTIS PEMPĖ

UŽ PLAČIĄ IR INTENSYVIĄ ARCHITEKTŪRINĘ VEIKLĄ, CECHO KONSOLIDACIJĄ IR KŪRYBINIUS REZULTATUS

(Rūmų narių susirinkimo data 2020-03-25)

nuotraukos šaltinis BFL/ V. Skaraičio nuotr. Šaltinis www.sa.lt 

ALGIMANTAS MAČIULIS

UŽ PAGARBĄ KURIANT ARCHITEKTŪRĄ, JOS MOKANT IR IŠSAUGANT JĄ PIEŠINIUOSE

(Rūmų narių susirinkimo data 2021-06-17)

A.Mačiulio nuotr. Šaltinis iš https://www.vle.lt/

ČESLOVAS MAZŪRAS

UŽ SĖKIMINGĄ VILNIAUS ARCHITEKTŪROS TRADICIJŲ TĄSĄ

 (Rūmų narių susirinkimo data 2022-04-14)

nuotraukos šaltinis https://www.vle.lt/straipsnis/ceslovas-mazuras/

BOLESLOVAS ZABULIONIS 

UŽ ARCHITEKTŪROS KŪRINIUS, TAPUSIUS LIETUVOS MODERNIOSIOS ARCHITEKTŪROS KLASIKA

(Rūmų narių susirinkimo data 2023-03-30)  

nuotraukos šaltinis https://www.vle.lt/straipsnis/boleslovas-zabulionis/

JONAS MINKEVIČIUS

UŽ ŠVIESĄ ARCHITEKTŪROJE

Nuotraukoje Jonas Minkevičius su anūke Vilte.

(Rūmų narių susirinkimo data 2024-04-25)  

Nuotraukos šaltinis https://www.facebook.com/architekturumai/?locale=lt_LT