813 architektų dalyvavo metiniame Rūmų narių susirinkime

Kovo 29 d. įvyko metinis Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimas, į kurį susirinko rekordinis atestuotų architektų skaičius – 813 (iš 1354 narių). Jame buvo pristatyta ir patvirtinta metinė (kartu su finansine) veiklos ataskaita ir šių metų biudžetas, balsuota dėl papildomų veiklų finansavimo ir Statuto pakeitimų.

Nors dauguma balsavusių pasisakė už siūlytus Statuto pakeitimus, balsų jiems priimti neužteko, nes Statuto keitimui reikalingi 2/3 kvorumo balsų. Dauguma narių palaikė siūlymą, kad Rūmų narys galėtų būti renkamas tik į vieną Rūmų organą, tačiau pritrūkus balsų, toliau išlieka tvarka, jog vienas narys gali dalyvauti dviejų organų ir RAT veikloje. Taip pat balsavusių „už“ neužteko siūlytai paprastesnei pakartotinio susirinkimo šaukimo tvarkai patvirtinti, kuri būtų leidusi pakartotinį susirinkimą rengti tą pačią dieną, jei nesusirenka kvorumas. Dėl mažiau nei 2/3 teigiamai balsavusių, susirinkime taip pat nepavyko suteikti Profesinės etikos tarybai įgaliojimo sustabdyti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą, papildomai nesikreipiant į Atestavimo komisiją. Taip pat nebuvo padidintas Profesinės etikos tarybos ir Atestavimo komisijos narių skaičius. Jį padidinti prašė šių komisijų nariai, susiduriantys su gerokai didesniu nei planuota darbo krūviu.

Rūmų narių susirinkimas nesutiko finansuoti trijų papildomai siūlytų veiklų – konkursų priežiūros, viešojo intereso atstovavimo ir honorarų ekspertams, tačiau nubalsavo už tikslinę 20 eur per metus dydžio įmoką į Rūmų rezervą ir už draudimo pratęsimą dar vieneriems metams.

2020 m. įmoką sudarys bazinė nario mokesčio dalis 140 eur + 20 eur rezervo įmoka + 24 eur draudimo įmoka, iš viso – 184 eur.

2019 m. Rūmų nariai turi atlikti šias nario mokesčio įmokas:
– 24 eurų tikslinę nario mokesčio dalį už draudimą iki š. m. liepos 1 d.
– 160 eurų nario mokesčio dalį už 2020 metus iki š. m. gruodžio 31 d.

Kitais metais vyks rinkiminis Rūmų narių susirinkimas, preliminari data – 2020 m. balandžio 10 d.

Susirinkime laikinai Aplinkos ministro pareigas einantis Energetikos ministas Žygimantas Vaičiūnas tardamas sveikinimo žodį teigė, kad Rūmai yra išskirtinė asociacija ir pagrindinis valstybės partneris, įgyvendinant Architektūros įstatymą. Ministras pasidžiaugė, sakydamas, kad matoma aktyvi, profesionali Rūmų veikla, ir pridurdamas, jog dar daug darbų laukia ateityje, nes architektų savivalda yra sąlyginai jauna. Pasak Ministro, savivalda ir savireguliacija yra nesibaigiantis procesas, ir palinkėjo išlaikyti tą pačią kryptį ir energiją, išlikti susitelkus bendram darbui.

Atskirą dėmesį Ž. Vaičiūnas skyrė klimato kaitos klausimui ir dirbant kvietė architektus į tai orientuotis. „Jūsų sąmoningumas, jautrumas padėtų pokyčiui. Esate architektai – aplinkos, kurioje gera gyventi mums, mūsų vaikams ir vaikaičiams, kūrėjai“.

Susirinkimo metu pirmą kartą įteikti garbingi Lietuvos architektų žiedo apdovanojimai. Jais, įvertinus viso gyvenimo nuopelnus, apdovanoti trys nusipelnę Lietuvos architektai – a.a. Algimantas Nasvytis, Vytautas Jurgis Dičius, Eugenijus Viktoras Miliūnas.

Žiedu Nr. 1 A. Nasvytis apdovanotas už indėlį į kontekstualios architektūros puoselėjimą, urbanistinę mąstyseną ir architektūrinį pilietiškumą bei pedagoginę veiklą. Žiedu Nr. 2 – V. J. Dičius už pozityvią architektūrą, pedagogiką, pilietiškumą ir milžinišką indėlį architektų cecho labui. Žiedas Nr. 3 E. V. Miliūnui įteiktas už atsidavimą architektūros menui, drąsius ieškojimus ir reikšmingus kūrybinius rezultatus. Bronzinius žiedus sukūrė ir atliejo skulptorius K. Vildžiūnas, idėjos autorius – architektas A. Karalius.

Daugiau susirinkimo nuotraukų – Rūmų Facebook puslapyje.

Panašūs įrašai