Audrius Ambrasas. ARCHITEKTAS KAIP VIEŠASIS INTERESAS

Audrius Ambrasas, architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys

Rūmų narių susirinkimo refleksijos

Po penktadienį „LITEXPO“ vykusios architektų savivaldos ekspozicijos liko šiokių tokių nuosėdų ant dugno. 813 Lietuvos architektų, LAR narių, eksponavo savo požiūrį į profesiją. Gausus dalyvavimas džiugino, o požiūris – nelabai.

Atrodo, kad savivalda yra per sunki našta architektams. Svarbiau yra tiesiog sugebėti guviai „nardyti“ po institucijų užkulisius, megzti naudingus kontaktus, „prastuminėti“ savo projektus ir taip pelnyti tarnautojų užtarimą bei investuotojų prielankumą, o pagautiems už rankos, šaukti – „gelbėkit, mėgėją muša!”

Kuomet Rūmai pademonstravo principingumą bei panaudojo įstatymu numatytas veiksmingas priemones viešojo intereso gynimui architektūros srityje, tuoj kilo „šaršalas“ – Rūmai buvo išvadinti policija, RAT – teismais, principinga LAR pozicija – „puteikizacija“.  Į bendrą kovą susivieniję pakilo ir RAT „nuskriaustieji“ ir Rūmų nedraugai „iš principo, nes reikia mokestį mokėti“.

Reikia pripažinti, kad  LAR Pirmininkės nuoširdus ir pasiaukojamas darbas siekiant, kad LAR veikla būtų teisiškai nepriekaištinga, atsisuka prieš mus pačius. Kuo mes giliau brendame į teisinius vadenis, tuo lengviau mus skandina brangia nardymo įranga apsiginklavę mūsų pačių kolegos. Kimbama prie smulkmenų, užverčiama beprasmiais klausimais, reikalaujama to, ko nebuvo žadėta ir taip torpeduojamas susirinkimo darbas.

Susirinkimas nubalsavo, kad viešojo intereso gynimui LAR nariai savo pinigų neskirs. Ir visiškai teisingai padarė, nes jie patys ir yra viešojo intereso užtikrinimo garantas.

Tiesiog reikia visiems architektams kiekvieną dieną, net mažiausią objektą projektuojant, dėti visas pastangas sukurti kaip galima geriausią architektūrą, siekti, kad ji būtų nepriekaištingai įgyvendinta. Žinoma, nekasdien pavyksta viską tobulai atlikti, todėl architektūrinę kritiką reiktų priimti stoiškai ir nepulti daužyti nepatikusio RAT veidrodėlio.

Miestų savivaldybių architektai turėtų nepasiduoti investuotojų ir politikų spaudimui, neleisti projektuoti „matininkams“ ir rūpintis, kad miestuose būtų organizuojama kiek galima daugiau architektūrinių konkursų, taip užtikrinant visų piliečių teisę į kokybišką aplinką.

Praėjusių metų spalio mėn. tarp LAR ir LNTPA buvo pasirašyta „Kokybiškos architektūros deklaracija“. Joje surašyti ne tik investuotojų, bet ir architektų įsipareigojimai. Panaši deklaracia galėtų būti pasirašyta ir su Savivaldybių asociacija.

Kolegos, nebriskime gilyn į teisinius vandenynus, o tiesiog garbingai ir geranoriškai laikykimės Deklaracijos principų, kad gyvenimo pabaigoje galėtume drąsiai pasakyti: „Feci quod potui, faciant meliora potentes“ (liet. Padariau ką galėjau, kas sugeba, tepadaro geriau).

Tai yra asmeninė Rūmų nario nuomonė. Aktualia profesine architektūros lauko tema gali pasisakyti bet kuris Rūmų narys, atsiuntęs laišką el.paštu [email protected]. Prašome nenaudoti necenzūrinių, asmens garbę ar orumą galinčių įžeisti žodžių, taip pat laikytis Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso.

Panašūs įrašai