Vyriausybės atstovas palaiko Lietuvos architektų rūmų poziciją ir prašo Vilniaus merą atšaukti potvarkį

Vyriausybės atstovas, reaguodamas į kovo 6 dienos Lietuvos architektų rūmų skundą, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą ir siūlo panaikinti vasario 12 dienos potvarkį Nr. 955-208/24, kuriuo buvo nustatytos papildomos pareigos Vilniuje projektuojantiems statinius, ypač tais atvejais, kai kyla klausimų dėl medžių išsaugojimo.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Algimantas Pliučas atkreipė dėmesį, kad ginčijamu potvarkiu buvo kuriamos naujos, paralelinės galiojančiam reglamentavimui, statinio projekto rengimo ir viešinimo procedūros, nenumatytos nei Vietos savivaldos, nei Statybos, nei Želdynų įstatymuose, nei šių įstatymų poįstatyminiuose teisės aktuose. Rūmų vertinimu, potvarkiu kuriamas teisės aktų hierarchijos principams prieštaraujantis ir teisinį partikuliarizmą skatinantis reguliavimas, kuomet kiekvienoje iš 60-ies šalies savivaldybių būtų buvusi nustatoma skirtinga ir unikali statinių projektavimo ir derinimo tvarka.

Architektų bendruomenė pažymi, kad supranta Vilniaus miesto savivaldybės tikslus ir iš esmės pritaria, jog būtina siekti želdynus saugoti ir puoselėti. Vis dėlto, norėdami įgyvendinti šio bendro intereso apsaugą, negalime paneigti visų kitų pamatinių teisinės valstybės principų (įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, pagrįstų lūkesčių ir kt.).

Lietuvos architektų rūmai kviečia Vilniaus miesto savivaldybės merą atsižvelgti į Vyriausybės atstovo siūlymą, panaikinti šį ydingą teisinį reguliavimą ir kartu su atestuotų architektų bendruomene įgyvendinti savivaldybių institucijoms Želdynų įstatymu suteiktus plačius įgaliojimus želdynų srityje bei bendromis pastangomis formuoti gerąją teisės aktų reikalavimų taikymo praktiką.

Kovo 6 dieną Lietuvos architektų rūmai kreipėsi į kontrolierių įstaigas. Išnagrinėjęs Rūmų prašymą, bei įvertinęs aktualų teisinį reglamentavimą, Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse, pripažino rūmų argumentus pagrįstais ir, savo ruožtu, balandžio 10 dieną kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą siūlydamas svarstyti potvarkio Nr. 955-208/24 panaikinimo klausimą, nes šio teisės akto preambulėje nurodytos įstatyminės normos nesudaro juridinio pagrindo rekomendacijoms kaip poįstatyminiam aktui, nustatančiam papildomų medžių apsaugos priemonių taikymą, priimti.

Šiuo metu laukiama Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimo dėl ydingo potvarkio panaikinimo.


Vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkis – https://aktai.vilnius.lt/document/30405066

Panašūs įrašai