Atstovaudami architektų ir visos visuomenės interesus architektūros srityje, Rūmai analizuoja šios srities teisinį reguliavimą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja įvairių teisėkūros institucijų sudarytose darbo grupėse.

Taip pat Rūmai valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia pasiūlymus dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo, jiems pavestų funkcijų efektyvesnio įgyvendinimo.


Rūmų pateikti pasiūlymai ir pastabos:

2017 m.

2017-09-11 Aplinkos ministerijai dėl dvibučių gyvenamosios paskirties statinių blokavimo ir sklypų dydžių
2017-09-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-08-07 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų
2017-07-28 Aplinkos ministerijai dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo
2017-02-14 Viešųjų pirkimų tarnybai dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo
2017-02-10 Susisiekimo ministerijai dėl LAR dalyvavimo vykdant VIISP vystymo projektą

2017-02-10 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl „Infostatybos“ ir LAR informacinės sistemos integravimo
2017-01-26 Aplinkos ministerijai dėl saugomų teritorijų planavimo vadovų atestavimo
2017-01-23 Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nario mokesčio priskyrimo leidžiamiems atskaitymams
2017-01-17 Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai dėl esminių problemų architektūros srityje sprendimo

2016 m.

2016-12-23 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl sąsajų tarp Infostatybos ir LARIS
2016-12-23 Nacionalinei žemės tarnybai dėl sąsajų tarp ŽPDRIS ir LARIS
2016-12-23 Aplinkos ministerijai dėl sąsajų tarp TPDRIS ir LARIS
2016-12-16 Aplinkos ministerijai dėl atestuojamų asmenų duomenų perdavimo
2016-12-08 Aplinkos ministerijai dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 

2016-11-29 Vilniaus miesto merui dėl architektų profesinės etikos vertinimo teisėtumo
2016-11-14 Valstybinei kultūros paveldo komisijai dėl sovietinio paveldo išsaugojimo
2016-09-07 Seimui dėl Architektų rūmų ir Architektūros įstatymų
2016-08-31 Aplinkos ministerijai dėl kandidatų apdovanojimams
2016-08-22 Kultūros ministerijai dėl kandidato Nacionalinei kultūros ir meno premijai
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statinio projektavimas. Statinio projekto, Statinio ekspertizė“ projekto
2016-08-19 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ projekto
2016-08-18 Kultūros ministerijai dėl Rūmų dalyvavimo teisės aktų rengime
2016-08-12 Aplinkos ministerijai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo

2016-07-27 Susisiekimo ministerijai dėl prisijungimo prie valdžios vartų
2016-07-22 Aplinkos ministerijai dėl STR 1.X.XX:2016 „Statinių klasifikavimas“ projekto

2016-05-27 Visoms suinteresuotoms institucijoms dėl visuotinės atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose
2016-05-22 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2016-05-22 Vilniaus merui dėl Energetikos muziejaus rekonstravimo projekto

2015 m.

2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo
2015-02-02 Aplinkos ministerijai dėl Statybos įstatymo pakeitimo

2014 m.

2014-12-22 Pasiūlymai dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-12-22 Pasiūlymai dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-10-23 Kreipimasis į atsakingas institucijas dėl architektūros kokybės užtikrinimo (konferencijos rezoliucijos perdavimas)
2014-09-29 Pasiūlymai dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo
 
2014-09-09 Pasiūlymai LR Vyriausybės Teisės departamentui dėl parengtų įstatymų projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams

2014-08-20 Kreipimąsis į Aplinkos ministrą dėl architektų profesinės savivaldos veikimo ir architektūros kokybės užtikrinimo

2014-07-07 Raginimas Kauno miesto savivaldybei nutraukti neteisėtai vykdomą Kongresų rūmų projekto pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir skelbti atvirą pastato projekto konkursą
 
2014-07-14 Pasiūlymai dėl architektų atestavimo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-06-04 Pasiūlymai dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamojo kultūros paveldo srityje

2014-06-03 Pastabos dėl vyriausiojo architekto statuso įtvirtinimo Teritorijų planavimo įstatyme

2014-05-22 Pasiūlymų dėl projektuotojo CA privalomojo draudimo papildymas (su priedu)
2014-04-09 Pasiūlymai dėl projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 (su priedu)
2014-02-28 Pasiūlymai dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo

2014-02-28 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo
2014-02-28 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
2014-01-28 Pasiūlymai dėl statinių kategorijų ir projektų etapiškumo
2014-01-06 Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo

2013 m.

2013-12-31 Pastabos dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių

2013-12-11 Pastabos dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo
2013-12-10 Pastabos dėl Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarkos aprašo
2013-11-29 Pastabos dėl Planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo
2013-11-18 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2) papildymas
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (1)
2013-11-07 Pastabos dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2)
2013-11-07 Pastabos dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto
2013-10-21 Pasiūlymai dėl STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimo projekto
2013-10-21 Pastabos dėl STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimo projekto
2013-10-02 Pastabos dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimo projekto