Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2017 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2017 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Klaipėda:

Vaidotas Dapkevičius
Gintaras Čičiurka
Ramunė Staševičiūtė
Petras Džervus
Margarita Ramanauskienė
Saulius Danius
Laimonas Bogušas
Romualdas Gailius
Laima Šliogerienė
Vaida Ona Atienė
Rolandas Rakevičius
Edmundas Andrijauskas
Almantas Mureika

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.