Profesinę etiką pažeidusiems architektams skirtos nuobaudos

Architektų profesinio atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija) skyrė nuobaudas dviems profesinę etiką pažeidusiems Rūmų nariams.

Architektui Rinaldui Regesui, kurį Profesinės etikos taryba (toliau – PET) pripažino pažeidusiu Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 4 principo („Įsipareigojimai profesijai“) 4.6 taikymo atvejį, Atestavimo komisija pareiškė įspėjimą.

Atestavimo komisijos vertinimu, pažeisti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimai yra reikšmingi architekto profesijai. Atestavimo komisija nusprendė architekto kvalifikacijos atestato R. Regesui nestabdyti atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas architektas Petras Džervus pretenzijų atsakovui dėl pasinaudojimo jam priklausančia intelektine nuosavybe nebeturi.

Antras sprendimas buvo griežtesnis. Atestavimo komisija akcentavo, jog architekto Lauro Paulausko teismui rengtoje projektinėje dokumentacijoje numatytų sprendinių realizavimas būtų neįmanomas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme įtvirtintų architektūros kokybės kriterijų arba Statybos įstatyme įtvirtintų esminių statinio reikalavimų. Be to, jam jau buvo skirta nuobauda (atestato sustabdymas 6 mėnesiams), tačiau vykdydamas profesinę veiklą architektas į tai neatsižvelgė. Remdamasi šiais argumentais Atestavimo komisija sustabdė architekto kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėn. laikotarpiui.

Plačiau apie PET sprendimą dėl R. Regeso etikos pažeidimo galite skaityti čia.

Plačiau apie PET sprendimą dėl L. Paulausko etikos pažeidimo galite skaityti čia.

Panašūs įrašai