PET rekomendacija – atestato nestabdyti

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo Eduardo Icikovičiaus skundą dėl architekto Lauro Paulausko (toliau – Atsakovas) galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų.

PET, vadovaudamasi Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma bei pateiktais dokumentais, nutarė, kad architektas L. Paulauskas pažeidė profesinės etikos nuostatas, įtvirtintas šio kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.3 ir 2.4 taikymo atvejuose.

PET pažymi, jog Atsakovo rengta projektinė dokumentacija neabejotinai gali sukelti abejonių dėl architekto nepriklausomumo, nešališkumo ir sąžiningumo, todėl Atsakovas pažeidė Etikos kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.3 taikymo atvejį.

Taip pat darytina išvada, jog Atsakovas rengė projektinę dokumentaciją, kuri prieštaravo ne tik jo turimai informacijai ir profesionaliai nuomonei, bet ir buvo klaidinanti bei neobjektyvi kitų atžvilgiu, todėl pažeidė Etikos kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.4 taikymo atvejį.

„Vykstant turtiniams ginčams tarp dviejų bendrasavininkių yra beveik neįmanoma išsiaiškinti objektyvių tų ginčų aplinkybių. Reikia pripažinti, kad tokioje situacijoje architektui, konsultuojančiam ir projektuojančiam vienai iš pusių, yra itin sudėtinga išlikti visiškai objektyviu ir parengti abiems pusėms priimtiną projektinę medžiagą. Šiuo atveju teko apgailestaujant konstatuoti, kad kolegai to padaryti nepavyko“, – aiškina PET pirmininkas Tauras Paulauskas.

Atsižvelgiant į architekto L. Paulausko profesinės etikos pažeidimų pobūdį ir sukeltas pasekmes, PET rekomenduoja Architektų profesinio atestavimo komisijai nestabdyti architekto kvalifikacijos atestato galiojimo, tačiau atkreipti dėmesį į architekto L. Paulausko kvalifikaciją.

Su priimtu sprendimu galima susipažinti čia.

Panašūs įrašai