Klaipėdos savivaldybė sulaukė aštrios architektų kritikos

Klaipėdos regioninė architektūros taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo du svarbius atvejus, susijusius su tuo, kaip Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendina Architektūros įstatymą.

Taryba savo iniciatyva įvertino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbto Šv. Jono bažnyčios atkūrimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus.

Perkančioji organizacija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija – paskelbė pirkimą, kuriuo numatoma pirkti Šv. Jono bažnyčios atkūrimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugas, taikant ekonominio naudingumo vertinimą, geriausią pasiūlymą nustatant visų pirma mažiausios kainos, taip pat projektinių pasiūlymų parengimo termino bei panaudojamos programinės įrangos skaičiaus kriterijais.

„Manome, jog pasirinktas pirkimo būdas ir vertinimo kriterijai kelia abejonių dėl perkamos paslaugos rezultato kokybės. Be to, Architektūros įstatyme nurodoma, jog architektūriniu, valstybiniu ar viešo intereso požiūriu reikšmingų objektų projektavimo atvejais turi būti rengiami architektūriniai konkursai. Šv. Jono bažnyčios objektas būtent toks ir yra“, – teigia Klaipėdos regioninės architektūros tarybos pirmininkas Edmundas Andrijauskas.

Atlikusi Konkurso dokumentų vertinimą, Taryba pažymi, kad jie parengti galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymų nuostatas, taip pat pažeidžiant Lietuvos Respublikoje galiojančio Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso reikalavimus bei neįvertinus Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų Projektavimo paslaugų pirkimų gairėse išdėstytų rekomendacijų.

Tarybos pirmininkas Edmundas Andrijauskas pabrėžė, jog architektų dalyvavimas šiame pirkimo konkurse Teikėjo teisėmis ar vėliau, projektinių pasiūlymų rengime, gali jiems užtraukti atsakomybę dėl aukščiau minėtų teisės aktų pažeidimo, sukelti teisinius bei profesinius ginčus.

„Taryba, vykdydama savo įstatyminę pareigą, rekomenduoja architektų bendruomenei nedalyvauti Šv. Jono bažnyčios atkūrimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų pirkime supaprastinto atviro konkurso būdu“,– teigia E. Andrijauskas.

Klaipėdos regioninė architektūros taryba taip pat išnagrinėjo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo įgyvendinimo“. Ekspertai įvertino jame išdėstytus architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu Klaipėdos miestui reikšmingus planavimo ir projektavimo atvejus, kuriems turi būti rengiami architektūriniai konkursai (Architektūros Įstatymo 13 str. įgyvendinimas).

Taryba nutarė, kad pateiktas dokumentas savo turiniu nesiekia realizuoti Architektūros įstatymo, be to, yra paruoštas nekompetetingai, ignoruojant architektūros ir urbanistikos svarbą miesto vystymuisi. Tarybos nuomone, Sprendimo projektas negali būti pagrindu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimui „Dėl Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo įgyvendinimo“. Taryba mano, kad būtina grįžti prie pirmojo darbo grupės parengto Sprendimo projekto, kurį Taryba svarstė 2018 m. sausio 4 d., ir, įvertinus pastabas, teikti galutinį sprendimo projektą.

Su Tarybos išvadomis dėl Šv. Jono bažnyčios atkūrimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentų galite susipažinti čia.

Su Tarybos išvadomis dėl sprendimo projekto „Dėl Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo įgyvendinimo“ galite susipažinti čia.

Prie šios, vienos iš 2018 m. strateginių Lietuvos architektų rūmų veiklų, finansavimo prisideda Lietuvos kultūros taryba.

Įvaizdinė nuotr. Wikipedia.

Panašūs įrašai