Galimybė dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos konkursuose

Primename, kad Lietuvos kultūros taryba birželį paskelbė kvietimus teikti paraiškas į konkursus, iš kurių bent dviejuose gali dalyvauti ir Lietuvos architektų rūmai bei jų nariai. Raginame visus susipažinti su galimybėmis ir ruošti paraiškas, kurias reikėtų teikti arba individualiai, arba per Lietuvos architektų rūmus. Paraiškų skaičius nėra ribojamas, todėl vienintelė riba – mūsų kūrybiškumas ir laikas.

Pirmasis konkursas skirtas taikomųjų menų atstovams (architektūrai, dizainui ir kitoms taikomojo meno rūšims). Finansuojamos veiklos – profesionalioji kūryba ir jos sklaida, renginiai, informacijos kaupimas, leidyba, profesionali kritika ir analizė, tinklaveika, koprodukcija, kvalifikacijos kėlimas. Paraiškų laukiama iki rugsėjo 11 dienos. Plačiau – nuoroda.

Antrasis konkursas skirtas strateginiam kultūros ar meno organizacijų finansavimui įgyvendinti 2024 metais vykdomas veiklas. Rūmai ruošia bazinę paraišką bazinėms veikloms finansuoti, tačiau idėjų turinčius narius mielai kviečiami jungtis prie projekto komandos ir siūlyti papildomas idėjas, kurios galėtų tapti sudėtine bendros rūmų paraiškos dalimi. Šių paraiškų LKT taip pat laukia iki rugsėjo 11 dienos. Plačiau – nuoroda.

Panašūs įrašai