Šaukiamas Rūmų narių susirinkimas dėl Revizijos komisijos nario rinkimo

2023 m. kovo 30 d. vykusiame Rūmų narių susirinkime buvo išrinkta nauja 2023-2026 metų Rūmų revizijos komisijos sudėtis ( J. Šniepienė, K. Kasperavičius, I. Kliobavičiūtė). Informuojame, kad po rinkimų, vienas iš naujai išrinktų narių (I. Kliobavičiūtė) atsisakė eiti Revizijos komisijos nario pareigas. Atsižvelgiant, kad į Revizijos komisiją 2023 m. kovo 30 d. vykusiuose rinkimuose savo kandidatūras iškėlė tik 3 nariai ir dėl to nėra sudaryto atsarginių Revizijos komisijos narių sąrašo, vadovaujantis Rūmų statuto 51.6 ir 120 punktais, š. m. birželio 22 d. Rūmų Tarybos posėdyje nuspręsta šaukti papildomą Rūmų narių susirinkimą 2023 m. spalio 5 d. 9:00 val. (ketvirtadienį) vienu darbotvarkės klausimu: Dėl trūkstamo Revizijos komisijos nario (narių sąrašo) rinkimo. Su Tarybos sprendimu galite susipažinti čia.

Susirinkimo vieta  – Kalvarijų g. 1 Vilnius. 

Kviečiame Jus registruotis ir teikti savo kandidatūrą į Revizijos komisiją šioje anketoje:  KANDIDATO ANKETA

Taip pat, galite siūlyti kandidatus į Revizijos komisiją šioje anketoje: SIŪLOMO KANDITATO ANKETA

Informuojame, kad vadovaujantis Rūmų statuto 57 ir 62 punktais, jei 2023 m. spalio 5 d. 9:00 val. susirinkimas neįvyks (nesusirinks Rūmų statuto 53 punkte numatytas kvorumas) po valandos pertraukos organizuojamas pakartotinis Rūmų narių susirinkimas, kuris turės teisę rinkti Revizijos komisijos narį (narių sąrašą) nepriklausomai nuo susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus.

Primename, kad asmeninis dalyvavimas narių susirinkime yra kiekvieno Rūmų nario pareiga. Jei vis dėlto negalėsite dalyvauti – prašome pasinaudoti galimybe sudaryti elektroninį įgaliojimą ir pavesti susirinkime, Jūsų vardu, dalyvauti kitam kolegai – Rūmų nariui.

Įgaliojimą sudaryti užtruksite ne daugiau 5 min. nuotoliniu būdu prisijungę adresu https://www.registrucentras.lt/p/794

Išsamią įgaliojimo sudarymo rodyklę rasite  čia.

Primename, kad kandidatuoti į Rūmų revizijos komisijos nario pareigas gali visi atestuoti architektai, Rūmų nariai, kurie:

  • per pastaruosius 3 (tris) metus nėra pripažinti padarę esminių rūmų Statuto 20 punkte nurodytų nario pareigų pažeidimų;
  • per pastaruosius 3 (tris) metus nėra turėję atestato galiojimo sustabdymo ir (ar) gavę įspėjimo dėl profesinės veiklos pažeidimų;
  • per pastaruosius 3 (tris) metus nėra Statuto 77.2 -77.4 punktuose nustatyta tvarka anksčiau atstatydinti iš Rūmų organo narių;
  • neturi finansinių įsiskolinimų Rūmams;
  • išreiškę savo sutikimą.

Registracija tapti kandidatu į Revizijos komisijos narius ir siūlyti kandidatus vyksta iki 2023 m. rugpjūčio 29 dienos įskaitytinai.

Laukiame Jūsų užpildytų anketų ir kviečiame dalyvauti Rūmų narių susirinkime 2023 m. spalio 5 d.

 

 

LAR administracija

 

Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/ 

Panašūs įrašai