Kviečiame teikti kandidatūras į atnaujinamas LAR darbo grupes

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) darbo grupių veiklos reglamento (toliau – Reglamento), patvirtinto 2018-01-12 Rūmų  tarybos sprendimu Nr. T18/01-3 „Dėl Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos reglamento patvirtinimo“ 3 punktu yra pasibaigusi, šiuo metu pareigas einančių, darbo grupių narių 3 metų kadencija. Atsižvelgiant į tai, Rūmų taryba, 2023-07-26 posėdžio metu, priėmė sprendimą kviesti Rūmų narius teikti savo kandidatūras į naujai formuojamą Rūmų darbo grupių sudėtį 2023-2026 metų kadencijai.

Savo kandidatūrą gali teikti visi Rūmų nariai, įskaitant ir šiuo metu darbo grupėse dirbančius asmenis. Kandidatų ir darbo grupių narių skaičius neribojamas.

Kandidatuoti galite į šias darbo grupes (Reglamento III skyrius):

  1. Konkursų;
  2. Statybos techninio normavimo;
  3. Urbanistinės plėtros;
  4. Komunikacijos ir edukacijos;
  5. Architektūros paslaugų;
  6. Profesijos reguliavimo;
  7. Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo;

Atskirų darbo grupių tikslai (veiklos sritys) įvardinamos Reglamento 6 – 12 punktuose: https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Darbo-grupiu-veiklos-reglamentas-TAISYTAS-2021-04-14-2.pdf

Pasirašytą laisvos formos prašymą su nurodyta darbo grupe, kurios nariu pageidaujate būti, prašome siųsti el. pašto adresu info@architekturumai.lt iki 2023-08-25 įskaitytinai.

Informuojame, kad vadovaujantis Reglamento 3 punktu, gautų prašymų nagrinėjimas ir atnaujintos darbo grupių sudėties tvirtinimas  planuojamas 2023-08-30 Rūmų tarybos posėdžio metu.

Pastaba: Rūmų tarybai patvirtinus darbo grupių sudėtį, naujai paskirti darbo grupių nariai, vadovaujantis Reglamento 23 punktu, iš savo narių turės išsirinkti grupės pirmininką ir teikti jo kandidatūrą papildomam Rūmų tarybos tvirtinimui.

Papildomai pažymime, kad patvirtinus darbo grupių sudėtį ir įvertinus Rūmų narių aktyvumą, siekiant dalyvauti atskirų grupių veikloje, Rūmų taryboje, kartu su naujai suformuotomis darbo grupėmis, bus svarstomas ir Reglamento pakeitimų projektas.

 

LAR administracija

 

Nuotraukos Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/ 

Panašūs įrašai