2022-03-14 – 2022-03-18 teisės aktų pakeitimai

– Nuo 2022 m. gegužės 1 d. pripažįstamas netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-21 „Dėl Prašymo patvirtinti/registruoti, kai atlikta bendroji statinio ekspertizė/tik registruoti deklaraciją apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą/statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių)/patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

– 2022 m. kovo 15 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai. Nuoroda į naują redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4eddbe0a36e11ec966fd5047f7e7091.

Su lyginamąja redakcija galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos

 

Panašūs įrašai