Architektūros katedrai – 100 metų!

2022 m. kovo 24 dieną sueina 100 metų nuo Architektūros katedros (VGTU/Architektūros fakultetas) įkūrimo prie Lietuvos universiteto Kaune 1922 metais. Viešas šventimas numatomas 2022 09 22 d. VILNIUS TECH Senamiesčio Rūmų kiemelyje. Pridedame preliminarią renginio programą. (Renginio programa).

ISTORIJA

Seniausia Architektūros mokykla Lietuvoje gyvavo kaip Vilniaus meno mokyklos padalinys, įkurta 1773 – iki pat Vilniaus universiteto uždarymo 1832 m. 90 metų architektūra Lietuvos teritorijoje nebuvo dėstoma.
1922-1946 – Pirmoji Nepriklausomos Lietuvos architektūros mokykla – kaip Architektūros katedra buvo įkurta 1922 metais Lietuvos universiteto (vėliau Vytauto Didžiojo universitetas) Technikos fakultete Kaune. Kaip sudėtinė Architektūros katedros dalis buvo įsteigta piešykla, kuri tapo savarankišku padaliniu 1945 metais. 1934 metais į Architektūros katedros mokymo programą taip pat buvo įtrauktas miestų planavimo kursas, o kaip atskiras akademinis vienetas Urbanistikos (buv. Miestų planavimo) katedra susiformavo 1944 metais.
1946 -1951 – Architektūros fakultetas Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurtas 1946 metų rugsėjo mėnesį.
1951-1971 – Nuo 1951 Architektūros katedra veikė Kauno politechnikos institute.
1971-2022 – 1971 metais Architektūros katedra perkeliama į Vilnių – Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Čia buvo naujai suformuotas Architektūros fakultetas. Architektūros fakultete veikė 4 katedros: Architektūros, Urbanistikos, Dailės ir Pastatų konstrukcijų. 2002 metais iš Architektūros katedros atsiskyrė atskiru padaliniu Architektūros pagrindų ir teorijos katedra. Vėliau Pastatų konstrukcijų katedra buvo uždaryta, o Architektūros pagrindų ir teorijos katedra buvo sujungta su Dailės (buv. Architektūrinės grafikos) katedra. 2013 metais Architektūros fakultete buvo įkurta Dizaino katedra.
KONCEPCIJA
Iš šios glaustos chronologinės apžvalgos matosi, kad dabartinė VILNIUS TECH (buv. VGTU) Architektūros fakulteto Architektūros katedra yra bazinė arba „motininė“ ir seniausia fakulteto katedra, kurios ištakos – 1922 metais įkurta Nepriklausomos Lietuvos architektūros mokykla (katedra) Lietuvos universitete (yra teigiančių, kad ištakos gali būti siejamos ir su nuo 1773 Vilniaus universitete veikusia Architektūros katedra). Iš 1922 metų Architektūros katedros (mokyklos) „išaugo“ visos kitos, išskyrus Dizaino, dabartinio Architektūros fakulteto katedros. Taigi Architektūros katedros šaknys gali siekti 1773 metus ir ji yra tiesioginė 1922 metų Architektūros katedros teisių perėmėja, veiklos, įtakotos progresyvių to meto Bauhaus mokyklos idėjų, tęsėja ir tuo pat metu Lietuvos architektūros tradicijų puoselėtoja, propaguotoja. Todėl ją galima būtų neformaliai įvardinti – LIETUVOS ARCHITEKTŪROS MOKYKLA. Architektūros katedra glaudžiai bendradarbiauja ir veikia kartu su kitomis Architektūros fakulteto katedromis, todėl visas VILNIUS TECH Architektūros fakultetas in corpore neformaliai gali būti laikomas LIETUVOS ARCHITEKTŪROS MOKYKLA.
—————————————————————————————————————————————
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS MOKYKLA – kritiškai mąstančios kūrybingos asmenybės formavimo vieta, terpė intelektualioms ir konstruktyvioms diskusijoms. Veikimo laukas – nuo abstrakčių, konceptualių idėjų ir objektų iki realizuojamos architektūros.

 

VILNIUS TECH Architektūros fakulteto medžiaga

Panašūs įrašai