2022 m. kovo 7 d. – 2022 m. kovo 11 d. teisės aktų pakeitimai

– 2022 m. kovo 11 d. įsigaliojo pakoreguotas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kuriuo pakeistas 1071 punktas ir papildyta 1072 punktu, numatant, kad  modernizuojant arba kapitališkai rekonstruojant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, jų parkingo aikštelėse elektromobilių įkrovimo prieigų turės būti įrengta ne mažiau kaip 20 proc. nuo bendrų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus. Likusiose automobilių stovėjimo vietose turės būti įrengiama elektros tinklų infrastruktūra – elektros kabelių kanalai su elektros kabeliais – kad esant poreikiui jose būtų užtikrinta elektromobilių įkrovimo galimybė. Šis reikalavimas taikomas ir rekonstruojant ar remontuojant gyvenamųjų pastatų atviras automobilių stovėjimo aikšteles nuo 5 ir daugiau stovėjimo vietų. Pakeitimai:

  1. 1071. Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų negyvenamųjų pastatų automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Šis reikalavimas taikomas ir rekonstruojant ar remontuojant atviras negyvenamųjų pastatų automobilių stovėjimo aikšteles (nuo 5 ir daugiau stovėjimo vietų), jų elektros tinklų infrastruktūrą.
  2. 1072. Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų gyvenamųjų pastatų (kai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka balsų dauguma priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas) automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Likusiose automobilių saugyklos automobilių stovėjimo vietose įrengiama elektros tinklų infrastruktūra (elektros kabelių kanalai su elektros kabeliais), kad prireikus jose būtų užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Šis reikalavimas taikomas ir rekonstruojant ar remontuojant atviras gyvenamųjų pastatų automobilių stovėjimo aikšteles (nuo 5 ir daugiau stovėjimo vietų), jų elektros tinklų infrastruktūrą.

Nuoroda į STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DB4BDB4B44C/asr

 

LAR administracija

Panašūs įrašai