Taryba: skolingi nariai dar gali išvengti atestato ir narystės Rūmuose panaikinimo

Š. m. birželio 18 d. vykusiame Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) tarybos posėdyje buvo svarstomi už 2 ir daugiau metų skolingų Rūmų narių kvalifikacijos atestato galiojimo ir narystės panaikinimo klausimai. Tarybos teikimu, 59 narių kvalifikacijos atestato galiojimas ir narystė Rūmuose bus naikinami artimiausiame Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdyje, kuris vyks š. m. liepos 25 d.

Atkreipiame dėmesį, jog iki š. m. liepos 23 d. mokesčio įsiskolinimą sumokėjusių narių klausimas dėl kvalifikacijos atestato ir narystės panaikinimo nebus perduotas Architektų profesinio atestavimo komisijos svarstymui.

„Priimti šį sprendimą Tarybai nebuvo lengva, tačiau ankstesnė Rūmų patirtis parodė, jog sukauptos nario mokesčio skolos sukelia dar daugiau asmeninių sunkumų nariams bei augina nepasitikėjimą Rūmų veikla. Palikta galimybė nemokėti nario mokesčio taip pat kuria nelygiavertę padėtį tarp jį mokančių ir nemokančių narių – juk Rūmai visų atžvilgiu vienodai įgyvendina tiek įstatymų, tiek pačių narių patikėtas funkcijas. Nors naikinamų atestatų skaičius nemažas, tačiau reikia pabrėžti, jog didžioji Rūmų narių dauguma (daugiau nei 95 proc. iš 1400) nario mokestį moka laiku, taip tiesiogiai prisidėdami prie profesinės savivaldos įgyvendinimo ir auginimo. Tikimės, kad nariams pasinaudojus suteikta proga iki Atestavimo komisijos posėdžio likviduoti susidariusius įsiskolinimus, nurodytas skolingų narių skaičius ženkliai sumažės“, – teigia Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė.

Rūmų Statuto 29 punktas numato Rūmų narių pareigą laiku mokėti kasmetinį nario mokestį, kurio dydį nustato Rūmų narių susirinkimas. Šis mokestis yra esminė savivaldos užtikrinimo priemonė.

Atkreipiame narių dėmesį į tai, kad vadovaujantis Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo 19 punktu, narys, nesumokėjęs nario mokesčio už vienerius ar daugiau kalendorinių metų, netenka teisės naudotis Rūmų teikiamomis viešojo administravimo ir kitomis paslaugos (atestato pakeitimas, papildymas, kvalifikacijos tobulinimo patikrinimas, kvalifikacijos tobulinimo kursai, teisinės konsultacijos, draudimas ir kt.) ir nustatytomis lengvatomis.

Vadovaujantis Statuto 20.3 punktu, nario mokesčio nesumokėjimas už du ir daugiau metų laikomas esminiu Statute nustatyto nario pareigų pažeidimu, lemiančiu narystės Rūmuose pabaigą ir architekto kvalifikacijos atestato panaikinimą, o egzistuojantis įsiskolinimas, kaip nustatyta Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo 21 punkte, perduodamas išieškojimui teisės aktų nustatyta tvarka.

Skolingi nariai yra informuojami asmeniškai. Raginame kuo skubiau padengti įsiskolinimus, neperkeliant savo pareigų kitiems Rūmų nariams, iš kurių sumokamų mokesčių finansuojama visų narių naudai vykdoma veikla. Nario mokesčio mokėjimo tvarka skelbiama čia.

Panašūs įrašai