Legendinių laidotuvių rūmų Kaune atnaujinimo projektas – ant ekspertų stalo

Kauno regioninė architektūros taryba (toliau – RAT) išnagrinėjo išskirtinio pastato – 1978 m. architekto Alfredo Paulausko Jonavos gatvėje, Kaune, suprojektuotų ir iki 2006 m. veikusių laidotuvių rūmų „Liūdesys“ tvarkymo darbų projektinius pasiūlymus. Šis pastatas yra įtrauktas į Nekilnojamų kultūros vertybių apskaitą – būtent dėl vertingųjų pastato savybių išaugojimo susirūpinusi architekto našlė Dalia Paulauskienė ir kreipėsi į ekspertus.

Keičiantis pastato savininkams, buvo ketinimų pritaikyti jį įvairioms paskirtims. RAT nagrinėtame projekte, kurį parengė UAB „RA studija“ (autoriai R. Stulpinas, R. Adomaitis, V. Jočys), numatyta atnaujinti ir išplėsti laidotuvių rūmų pastatų kompleksą ir grąžinti jam pirminę paskirtį – teikti ritualines laidojimo paslaugas.

„Senosios paskirties sugrąžinimas apleistiems laidotuvių rūmams yra teigiamas žingsnis objekto raidoje, atveriantis naujas galimybes saugoti ir vystyti šį svarbų pastatą“, – teigia Kauno RAT pirmininkė Gražina Janulytė Bernotienė.

Taryba, išnagrinėjusi pastato projektinius pasiūlymus, nusprendė, jog nežiūrint projekto autorių pastangų gerbti nekilnojamo kultūros paveldo – laidojimo rūmų pastato vertingąsias savybes – yra pavojus jas sumenkinti. Dalinis vertybių saugojimas netenkina architektūros kokybės kriterijaus – nekilnojamo kultūros paveldo vertingųjų savybių išsaugojimo.

Ekspertai pažymi, jog ir kiti Architektūros įstatyme įtvirtinti architektūros kokybės kriterijai – urbanistinis integralumas, funkcionali pastato struktūra, estetika – yra įgyvendinti tik dalinai. Labiausiai projektiniuose pasiūlymuose ekspertai pasigedo vientisos architektūrinės idėjos, o taip pat – koncepcinės dermės tarp saugomo senojo ir vystomo naujojo statinio.

RAT projekto vystytojams pateikė tris rekomendacijas: išsaugoti vertingąsias pastato savybes, neprojektuoti elementų, kurie jas pažeidžia; laikantis architektūros kokybės kriterijų, sutelkti dėmesį į naujo statinio planinės struktūros ir fasadų, stogų, interjero architektūrinių sprendimų tobulinimą; derinti intelektinės nuosavybės klausimus su turtinių autorių teisių paveldėtoju ir asmeninių neturtinių autorių teisių saugotoju.


Autoriai: R. Stulpinas, R. Adomaitis, V. Jočys.
Vizualizacijos: UAB „RA studija“.

RAT išvadą galite skaityti čia.

Prie šios, vienos iš 2018 m. strateginių Lietuvos architektų rūmų veiklų, finansavimo prisideda Lietuvos kultūros taryba.

Panašūs įrašai