Rūmų narių susirinkimas – kovo 29 d.

Lietuvos architektų rūmų nariai kovo 29 d. rinksis ataskaitiniame Rūmų narių susirinkime, kuris vyks Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius, 3 salė). Jame bus pristatyta metinė Rūmų veiklos ataskaita, svarstomas ir tvirtinamas 2019 m. biudžetas ir 2020 m. nario mokesčio dydis, keičiamas Statutas.

Susirinkime numatytas svečio iš Belgijos – architekto Jono Vanneste pranešimas apie patirtį, vykdant architektūros ekspertinį vertinimą (analogišką RAT veiklai Lietuvoje), taip pat pirmą kartą vyks Lietuvos architektų žiedo apdovanojimai (idėjos autorius A. Karalius, autorius – skulptorius K. Vildžiūnas) – bus pagerbti nusipelnę Lietuvos architektai: a. a. A. Nasvytis, V. J. Dičius ir E. V. Miliūnas.

2019 M. LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

10.00-11.00 Dalyvių registracija
11.00-11.15  Susirinkimo atidarymas. Kultūros ministro M. Kvietkausko ir l.e.p. Aplinkos ministro  Ž. Vaičiūno sveikinimo žodis
11.15-11.30  Lietuvos architektų žiedo apdovanojimai
11.30-12.10  Architekto J. Vanneste (Belgija) pranešimas apie architektūros ekspertinį vertinimą
12.10-12.30 Pirmininkaujančių, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
12.30-13.30 Rūmų veiklos ataskaitos pristatymas ir finansinės ataskaitos  pristatymas, svarstymas, tvirtinimas
13.30-14.00 Statuto pakeitimų projekto pristatymas, tvirtinimas
14.00-15.00 Pietų pertrauka
15.00-15.30 Darbo grupių ir užsiregistravusių narių pasisakymai
15.30-16.30 2019 m. biudžeto projekto ir 2020 m. nario mokesčio dydžio pristatymas, svarstymas, tvirtinimas
16.30-18.30 Susirinkimo uždarymas, neformali dalis, vaišės

Rūmų Statutas numato, jog dalyvavimas Susirinkime yra kiekvieno nario pareiga. Apie svarbias priežastis, dėl kurių negali jame dalyvauti, narys privalo pranešti Rūmams likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Rūmų narių susirinkimo dienos, užpildydamas šią formą.

Susirinkime dalyvaujama asmeniškai, pateikus asmens dokumentą. Negalinčius dalyvauti narius gali atstovauti jų įgaliotieji asmenys, pateikę asmens dokumentą ir notaro įgaliojimą. Pažymime, kad nariai, kurie 2018 m. Rūmų narių susirinkimo metu buvo pateikę notaro įgaliojimus, galiojančius ilgiau negu 1 m., apie tai gali pranešti el. paštu [email protected]  ir pakartotinai jų neteikti.

Narių patogumui, susirinkimo metu bus išduodami neatsiimti galiojantys atestatai.

 

SUSIRINKIMO RĖMĖJAI

   

SUSIRINKIMO INFORMACINIAI PARTNERIAI

      

Nuotr. autorius R.Urbakavičius, pastato autoriai architektai R.Palekas, J. Garšvaitė, A.Palekienė, B.Puzonas.

Panašūs įrašai