Rūmai į seminarą kviečia organizacijas, galinčias rengti kursus architektams

Vasario 26 d. Lietuvos architektų rūmai organizuoja seminarą architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimo tema. Jis skirtas aukštosioms mokykloms, asociacijoms, sąjungoms, mokymo įstaigoms, kurios pagal  LR statybos įstatymą ir (ar) LR teritorijų planavimo įstatymą turi teisę arba siekia įgyti teisę rengti atestuotų architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programas ir šiuos kursus organizuoti.

Šiuo metu kursų rengimo, jų programų tvirtinimo tvarką nustato teisės aktai. Seminaro metu bus išsamiai aptariami architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatai bei dalijamasi Rūmų patirtimi, įgyvendinant šią veiklą.

Rūmų taryba įvertino Konkurencijos tarybos argumentus dėl galimo interesų konflikto ir vertina galimybę atsisakyti kursų rengimo Rūmuose, paliekant tik jų reguliavimo ir priežiūros funkcijas. Tačiau pirmiausiai Rūmams svarbu užtikrinti, jog architektai turėtų sąlygas tobulinti kvalifikaciją, kaip to reikalauja įstatymai. Numatomo seminaro metu Rūmai ragins organizacijas aktyviau imtis šios veiklos, siekiant architektams užtikrinti kuo platesnes pasirinkimo galimybes.

Seminaras vyks vasario 26 d., 14 val. Lietuvos architektų rūmuose, Vilniaus g. 4.

Panašūs įrašai