PET konstatavo, jog architektas etikos nepažeidė

Profesinės etikos taryba (toliau – PET), išnagrinėjusi UAB „DRJ NT“ (toliau – Pareiškėja) skundą prieš architektą Taurą Paulauską nusprendė, jog jis nepažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso.

PET nenustatė, jog T. Paulauskas, atlikdamas Detaliojo plano korektūrą, siekė pažeisti teisės aktus ir tokiu būdu suvaržyti Pareiškėjos, kaip žemės sklypo dalies valdytojos, teises. Kalbant apie žalą, PET pažymėjo, jog skundo ir patikslinto skundo nagrinėjimo metu nenustatyta, kad dėl architekto veiksmų buvo suvaržytos Pareiškėjos teisės, t. y. nepadaryta įtaka numatytam želdynų procentui, taip pat nepadaryta įtaka Pareiškėjos teisei statyti (ši teisė nei apribota, nei panaikinta). Tokių ribojimų nekonstatavo ir Vilniaus miesto apygardos administracinis teismas.

Atsižvelgiant į išnagrinėtų aplinkybių visumą, PET konstatavo, jog T. Paulauskas nepažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 1 principo („Bendrieji įsipareigojimai – integralumas, kompetencija, profesionalumas), 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) ir jo 2.3, 2.4, 2.6 taikymo atvejų bei 4 principo („Įsipareigojimai profesijai“) 4.1 taikymo atvejo.

„PET nagrinėja išimtinai profesinės etikos klausimus. Galimos techninės klaidos projektinėje dokumentacijoje ir tam tikri savivaldybės pertekliniai reikalavimai ne visada susiveda į profesinės etikos pažeidimus. Šiuo konkrečiu klausimu, PET neįžvelgė profesinės etikos pažeidimo – ydingas jos vertinimo interpretacijas lėmė būtent praktikoje susiklosčiusios teritorijų planavimo dokumentų koregavimo tvarkos reikalavimai, kurių įkaitu ir tapo architektas T. Paulauskas“, – situaciją komentuoja PET posėdžiui pirmininkavęs Saulius Motieka.

Atsižvelgiant į nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, PET rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai atsisakyti praktikos, kuomet rengiant detaliųjų planų korektūras į vieną brėžinį yra patalpinami du dokumentai – vienas parengtas pagal Teritorijų planavimo įstatymą, o kitas pagal Statybos įstatymą – tai padėtų išvengti ginčytinų situacijų, kurios turi neigiamą poveikį tiek architektų bendruomenei, tiek kitiems visuomenės nariams.

PET sprendimą skaitykite čia.

Panašūs įrašai