Kvietimas teikti pastabas dėl Architektūros sektoriaus profesinio standarto

Iki vasario 20 d. architektų bendruomenė kviečiama teikti pastabas ir pasiūlymus dėl pristatyto rengiamo Architektūros sektoriaus profesinio standarto I etapo medžiagos – kvalifikacijų analizės ir siūlomo kvalifikacijos sąrašo. Rūmai apibendrintus siūlymus perduos rengėjams bei šį standartą tvirtinsiančiam komitetui. Šį standartą rengia ekspertų grupė, kurios sąrašas skelbiamas pačiame dokumente.

Su kvalifikacijų tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.
Su siūlomų kvalifikacijų sąrašu galima susipažinti čia.

Pastabas ir pasiūlymus galite pateikti užpildę šią formą.

Panašūs įrašai