Pranešimas spaudai dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano

2021 05 20 Vilnius

        2021 05 14 dieną Aplinkos Ministerija suderino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą (toliau LRBP), nors nepritarimą pasiūlytiems sprendiniams išreiškė bei savo siūlomus pakeitimus pateikė tiek Lietuvos architektų rūmai, tiek ir mokslininkai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius Tech) Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros.

           Lietuvos architektų rūmų Taryba, išanalizavusi suderintą LRBP versiją, nustatė tris pamatinius LRBP trūkumus:

  1. LRBP yra neprofesionaliai parengtas tiek iš mokslinės, tiek iš metodinės pusės: neigiama urbanistinė tradicija, naudojamos neapibrėžtos sąvokos, trūksta metodikos.
  2. Nėra nuostatų, nurodančių, kaip įgyvendinti LRBP sprendinius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose: daugelis sąvokų bei sprendinių yra neaiškūs ir gali būti traktuojami prieštaringai.
  3. LRBP rengimo proceso negalima laikyti skaidriu – manome, kad tokio lygio dokumentui prasminga atlikti ir paviešinti nepriklausomą ekspertinį vertinimą, nors teisės aktai to ir nereikalauja.

         Atkreipiame dėmesį, kad nors Lietuvos architektų rūmų ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius Tech) Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros specialistai dalyvavo diskusijose dėl LRBP sprendinių patobulinimo, vis dėlto į pateiktas pastabas nebuvo atsižvelgta.

        Lietuvos architektų rūmai, vienijantys Lietuvos architektūros ir urbanistikos profesionalus, dėl aukščiau išvardintų priežasčių viešai reiškia nepritarimą šiam aukščiausio lygio valstybės teritorijų planavimo dokumentui.

 

Lietuvos architektų rūmų Tarybos vardu

Pirmininkas Lukas Rekevičius

 

 

Panašūs įrašai