Pranešimas dėl Lietuvos architektų rūmų narių pakartotinio susirinkimo

Pranešame, kad jei Lietuvos architektų rūmų 2021 m. birželio mėn. 17 d. 10.00 val. šaukiamas nuotolinis Rūmų narių susirinkimas neįvyks, pakartotinis Rūmų narių nuotolinis susirinkimas įvyks tą pačią dieną 12 val. (t. y. 2021 m. birželio 17 d. 12 val.),  kurio darbotvarkėje:

  1. 2020 m. Rūmų finansinės ataskaitos tvirtinimas ir veiklos ataskaitos pateikimas;
  2. 2021 m. Rūmų biudžeto tvirtinimas;
  3. Rūmų garbės ženklo (architektų žiedo) skyrimas;
  4. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 11.00 val. Susirinkime narys dalyvauja asmeniškai, prisijungdamas ebalsavimas.vilnius.lt sistemoje elektroninį asmens identifikavimą užtikrinančiomis priemonėmis ir prie Zoom platformos. Detali darbotvarkė ir papildoma informacija bus viešinama Rūmų svetainėje www.architekturumai.lt ir išsiunčiant pranešimus Rūmų nariams atestavimo metu pateiktais arba vėliau Statuto nustatyta tvarka atnaujintais elektroninio pašto adresais.

Panašūs įrašai