Nuotolinis Rūmų narių susirinkimas – birželio 17 d. 10 val.

Lietuvos architektų rūmai birželio 17 d. 10 val. kviečia narius dalyvauti pirmajame nuotoliniame Rūmų narių susirinkime.

Prie susirinkimo prisijungti reikės dviems kanalais prie ebalsavimas.vilnius.lt sistemos ir Zoom platformos (Zoom nuorodą atsiųsime kiekvienam nariui atskirai atestavimo metu pateiktais arba vėliau Statuto nustatyta tvarka atnaujintais elektroninio pašto adresais). Susirinkime narys dalyvauja asmeniškai, prisijungdamas ebalsavimas.vilnius.lt sistemoje elektroninį asmens identifikavimą užtikrinančiomis priemonėmis.

Informuojame, kad jei Lietuvos architektų rūmų 2021 m. birželio mėn. 17 d. 10.00 val. šaukiamas nuotolinis Rūmų narių susirinkimas neįvyks (nesusirinkus kvorumui), pakartotinis nuotolinis Rūmų narių susirinkimas įvyks tą pačią dieną 12.00 val. (registracija 11 val.) naudojant prieš tai buvusius prisijungimo duomenimis. Su pakartotinio susirinkimo darbotvarke galima susipažinti čia.

2021 M. LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

9.00–10.00 val. Dalyvių registracija.

10.00–10.45 val. Susirinkimo atidarymas. Svečių sveikinimai.

10.45–11.00 val. Kvorumo paskelbimas.

Jei kvorumas susirinko – tęsiame darbotvarkę, jei nesusirinko, skelbiame registraciją į pakartotinį susirinkimą ir toliau darbuojamės pagal pakartotinio susirinkimo darbotvarkę.

 11.00–11.15 val. Lietuvos architektų žiedo apdovanojimai.

11.15–11.45 val. Pirmininkaujančiųjų, sekretoriaujančių ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

11.45-12.00 val. Rūmų veiklos ataskaitos pristatymas.

12.00-12.15 val. Rūmų finansinės veiklos ataskaitos pristatymas.

12.15-12.45 val. Rūmų veiklos ataskaitos ir finansinės veiklos ataskaitos svarstymas, tvirtinimas.

12.45–13.45 val. Pietų pertrauka.

13.45–14.15 val. Užsiregistravusių narių pasisakymai.

14.15–14.45 val. 2021 m. biudžeto projekto pristatymas, svarstymas, tvirtinimas.

 14.45–15.15 val. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo Lietuvos architektų rūmų nariams ataskaitos pristatymas ir 2022 m. specialaus draudimo Lietuvos architektų rūmų nariams pasiūlymo svarstymas, tvirtinimas.

15.15 – 15.30 val. Susirinkimo uždarymas

 

LAR Administracija

Panašūs įrašai