PET etikos kodekso pažeidimų nenustatė

Lietuvos architektų rūmų profesinės etikos taryba (toliau – PET) nutarė, kad architektai Irena Kliobavičiūtė ir Robertas Zilinskas nepažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas).

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis su skundu į PET kreipėsi dėl to, jog, jo vertinimu, I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas teikė paslaugas kaip Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) nariai ir dalyvavo priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso, nors buvo privačiai suinteresuoti to paties komplekso teritorijoje vystomu projektu.

„Pastaruoju metu akivaizdžiai jaučiamas įvairių bendruomenių padidėjęs aktyvumas, skundžiant galimai neteisingus architektų veiksmus architektų profesinei savivaldai. Be abejo, reikia sveikinti šį aktyvumą, rodantį mūsų pilietinės visuomenės vystymosi eigą. Kita vertus, negalima neatkreipti dėmesio į tai, kad šie skundai dažnai remiasi nepagrįstomis prielaidomis. Taip yra ir šiuo atveju – neturint realaus pagrindo, keliamos abejonės dėl architektų, dirbančių ypatingai jautrioje nekilnojamojo kultūros paveldo srityje, profesinės etikos, –  situaciją komentuoja PET pirmininkas Tauras Paulauskas.

Įvertinusi architektės I. Kliobavičiūtės elgesį, PET pažymėjo, jog jos nedalyvavimas posėdžiuose, nepriklausomai nuo to, kaip jis buvo įvardytas Vertinimo tarybos posėdžių protokoluose, yra tolygus jos nusišalinimui nuo klausimų nagrinėjimo. PET konstatavo, jog ji nepažeidė Etikos kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui”) 2.3 taikymo atvejo, kuris įpareigoja architektūros paslaugų teikėjus vengti su profesiniais įsipareigojimais nesuderinamų situacijų arba situacijų, kurios galėtų paskleisti abejonių dėl jų nepriklausomumo, nešališkumo ar sąžiningumo. PET vertinimu, R. Zilinskas nesukėlė abejonių dėl savo, kaip atestuoto architekto, veiksmų sąžiningumo, todėl taip pat nepažeidė minėto Etikos kodekso principo.

PET, išnagrinėjusi susiklosčiusią situaciją, rekomenduoja tobulinti Vertinimo tarybos posėdžių vedimo ir protokolavimo tvarką tam, kad ateityje nekiltų panašaus pobūdžio ginčų. Visiems architektūros paslaugų teikėjams PET rekomenduoja labai aiškiai įvardinti savo nusišalinimą dar iki posėdžio pradžios, o vėliau įsitikinti, kad tai buvo tinkamai užfiksuota.

PET sprendimą skaitykite čia.

Panašūs įrašai