Rūmai atkreipia narių dėmesį į keičiamas Šv. Jokūbo kvartalo konkurso sąlygas

Lietuvos architektų rūmai, gavę Lietuvos architektų sąjungos (toliau – LAS) prašymą, teikė išsamias konsultacijas dėl Šv. Jokūbo kvartalo architektūrinio konkurso sąlygų tobulinimo ir gerosios Europoje suformuotos praktikos atitikimo.

LAS yra paskelbusi svarbioje Vilniaus vietoje iškilsiančio „Licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru Vasario 16-osios g. 1“ tarptautinį architektūrinį konkursą, kurio sąlygas rasite čia.

Rūmai kviečia narius atkreipti dėmesį, jog šio konkurso sąlygos ir terminai yra keičiami, atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento nustatytas naujas vertingąsias Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso savybes ir Rūmų teiktas rekomendacijas.

Rūmų pastabos ir pasiūlymai apėmė tokius klausimus kaip visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas, į architektūros kokybę orientuotų vertinimo kriterijų parinkimas, autorių teisių įgyvendinimas, ginčų sprendimo tvarkos nustatymas, taip pat aptarti dalyviams keliami kvalifikacijos reikalavimai, vertinimo komisijos sudėtis ir kita.

Pagal Rūmų rekomendacijas atlikti konkurso sąlygų pakeitimai padės užtikrinti tiek architektų ir konkurso organizatorių, tiek ir plačiosios visuomenės interesus.

LAS pranešimą apie konkurso sąlygų koregavimą rasite čia.

Nuotr. Saulius Žiūra.

 

Panašūs įrašai