Lietuvos architektų rūmai kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją (toliau – Teismų administracija) dėl planuojamo statyti administracinės paskirties pastato Šeimyniškių g. 28, Vilniuje.

Rūmai statytojos prašo dėti pastangas ir imtis priemonių tam, kad būtų užtikrinti architektūros kokybei keliami reikalavimai, įvertinant Vilniaus regioninės architektūros tarybos (toliau RAT) ekspertų pateiktas pastabas bei pasiūlymus.

Vilniaus RAT, išnagrinėjusi minėto pastato statybos projektą (autoriai A. Dagelis, J. Porvaneckaitė, S. Čalnaras), konstatavo, jog jis neatitinka Architektūros įstatyme nurodytų architektūros kokybės kriterijų. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad pastatas savo paskirtimi reprezentuos valstybės teisinę sistemą, jis yra finansuojamas valstybės lėšomis, todėl jo projektavimo proceso skaidrumas, pastato įvaizdis turėtų atitikti demokratinės valstybės vertybes bei teisėtus visuomenės interesus. Kartu RAT pabrėžė, jog reprezentaciniams statiniams, planuojamiems svarbiose miestų vietose, būtų tikslinga skelbti atvirus architektūrinius konkursus.

Rūmai Teismų administracijai skirtame rašte nurodė, kad yra pasirengę bendradarbiauti, teikti metodinę ir kitą pagalbą.

UAB „Cloud architects“ vizualizacija.

Panašūs įrašai