Kvietimas teikti kandidatūras ekspertų grupėms išoriniam aukštųjų mokyklų vertinimui

Dalinamės Studijų kokybės vertinimo cento (toliau – Centras)  gauti kvietimu teikti kandidatūras ekspertų grupėms išoriniam aukštųjų mokyklų vertinimui.

Centras yra valstybinė viešojo administravimo institucija, kuri Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu yra įgaliota atlikti išorinį aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą.

Vadovaudamiesi Europoje pripažintomis Europos kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis, Centro nuostatais, Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, šiai veiklai įgyvendinti pasitelkiame Lietuvos ir užsienio šalių ekspertus. Į ekspertų grupės sudėtį įtraukiame ne tik aukštojo mokslo atstovus dėstytojus, mokslininkus, studentus, tačiau ir verslo, profesinių sąjungų ar panašių organizacijų atstovus kaip socialinius partnerius. Socialinių partnerių kandidatūroms kviečiami asmenys, kurie išmano Lietuvos ar atskirų Lietuvos regionų plėtros tendencijas, praktiškai gali vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimus ir (arba) darbo rinkos poreikius ir kurie yra suinteresuoti aukštųjų mokyklų rengiamų specialistų kokybe bei jos teikiamomis paslaugomis verslui ir visuomenei. Kadangi išorinis vertinimas vyksta įtraukiant ir ekspertus iš užsienio, kandidatų anglų kalbos žinios turi būti ne žemesnio kaip B2 lygio.

Norintys dalyvauti atrankoje ekspertai turėtų užpildyti duomenų tvarkymo sutikimą (rasite čia) bei atsiųsti centrui skanuotą ar fotografuotą kopiją. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.skvc.lt .

 

LAR administracija

 

Logotipo šaltinis:  http://www.ebsikas.ee/geriausi-lietuvos-universitetai/ 

 

 

 

 

Panašūs įrašai