Dėl savivaldybės infrastuktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos keitimo

Lietuvos architektų rūmai (Rūmai) išnagrinėję Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintą Savivaldybės infrastuktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką, siūlo pakeisti Metodiką.

Metodiką siūloma pakeisti įvertinant galimybę prašymą dėl infrastuktūros mokesčio skaičiavimo ir prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikti vienu metu, o infrastruktūros mokesčio apmokėjimo patvirtinimo iš statytojo reikalauti tik prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą.  Rūmų pasiūlymas pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. Su pateiktu  Rūmu raštu galima susipažinti čia. 

LAR administracija

 

 

 

Panašūs įrašai