Dėl LAR ekspertų delegavimo į viešųjų pirkimų projekto konkursus

Lietuvos architektų rūmai (LAR) sulaukia prašymų deleguoti LAR ekspertus į projektų konkursus atliekant viešuosius pirkimus. Spręsdama šį klausimą, LAR taryba vadovavosi ir neseniai Europos architektų tarybos patvirtintu Vienos memorandumu.

Aptardama šį klausimą, gruodžio vidury į posėdį susirinkusi LAR taryba kritikavo ne tik mažiausios kainos viešuosius pirkimus, bet ir projektinių pasiūlymų vertinimą taikant ekonominio naudingumo kriterijų. Jei pagal mažiausios kainos kriterijų vykdomas pirkimas nesuponuoja projekto kokybės, tai ir projekto viešasis pirkimas taikant ekonominio naudingumo kriterijų, kurio metu yra teikiami projektiniai pasiūlymai, yra ydingas, nes siūlomų sprendinių vertinimas yra neskaidrus, netaikoma Projekto konkurso organizavimo tvarka. Pasitarusi, LAR taryba nutarė nepritarti ir, esant poreikiui, tiesiogiai ar viešai prieštarauti projektinių pasiūlymų pateikimui ir neskaidriam jų vertinimui taikant ekonominio naudingumo kriterijų.

Atsakant į klausimą, kuriais atvejais LAR deleguoja ekspertus į pasiūlymų vertinimo komisiją vykdant projekto konkursus, taryba nusprendė į projekto konkursus deleguoti LAR atstovus tuo atveju, jei konkursas atitinka Europos architektų tarybos patvirtintus, Vienos memorandume išdėstytus konkursų kriterijus, t. y.:

1. lygios galimybės visiems dalyviams;
2. procedūros skaidrumas;
3. žiuri nepriklausomumas ir autonomiškumas;
4. konkurso aprašo aiškumas ir nedviprasmiškumas;
5. anonimiškumas;
6. prizų ir atlygio pristatymas konkurso nuostatose;
7. teisių apsauga;
8. ginčų sprendimas;
9. piliečių dalyvavimas.

Panašūs įrašai