Europos architektų taryba pritarė 9 architektūrinių konkursų taisyklėms

Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, pirmininkės pavaduotojas Linas Tuleikis 2016 m. gruodžio pradžioje dalyvavo Briuselyje vykusioje Europos architektų tarybos asamblėjoje.

Joje aptarti strateginiai prioritetai. Tarp jų:
• aukščiausių profesinių standartų tobulinimas siekiant apsaugoti viešąjį interesą,
• profesinio mobilumo optimizavimas skatinant darbo vietas ir jų augimą,
• atsakingos architektūros skatinimas (Vienos memorandumas), siekiant pagerinti gyvenimo kokybę (pastatų įtaka aplinkosaugai, architektai prieš klimato pokyčius).

Vienos memorandumui, kuris siūlo architektūriniuose konkursuose naudoti 9 taisykles, buvo vieningai pritarta:
1. lygios galimybės visiems dalyviams,
2. procedūros skaidrumas,
3. vertinimo komisijos nepriklausomybė ir autonomiškumas,
4. konkurso aprašo aiškumas ir nedviprasmiškumas,
5. anonimiškumas,
6. prizų ir atlygio pristatymas konkurso nuostatose,
7. teisių apsauga,
8. ginčų sprendimas,
9. piliečių dalyvavimas.

Tačiau didelio pasipriešinimo sulaukė siūlymas konkursuose atsižvelgti į visuomenės nuomonę: „Viešoji nuomonė yra patariamojo pobūdžio, tačiau turi būti gerbiama ir įtraukta į vertinimo komisijos komentarus ir rekomendacijas. Galutinį sprendimą priima vertinimo komisija. Konkurso organizatorius ir vertinimo komisija turi užtikrinti, kad ataskaita dėl visuomenės dalyvavimo konkurse atsispindėtų galutinėje ataskaitoje.“ Labiausia šią Vienos memorandumo nuostatą kritikavo Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Rumunijos atstovai, palaikė švedai.

Taip pat karšta diskusija kilo dėl siūlymo konkursus rengti naudojant BIM, nes tai neva tai pagerintų darbų palyginimą. Visi dalyviai labai pasipiktino, nes tai – perdėtas reikalavimas, eliminuojantis mažas įmones iš dalyvavimo konkursuose.

Buvo pateikta argumentacija dėl poreikio reguliuoti architekto profesiją – tam, kad vartotojai gautų žinių, apie aplinkos kokybės poveikį ne tik vizualumui, bet ir asmenų, kurie ja naudojasi, sveikatai ir saugumui. Teigta, kad architekto profesinis reguliavimas neriboja kūrybos, o padeda klientui pasirinkti kompetentingą paslaugos teikėją. Kartu jis prisideda prie architektų mobilumo.

Pristatyta ir darbo grupės, kuruojančios atsakingos architektūros klausimą, veikla. Anot jų, pastato efektyvumą reikėtų vertinti atsižvelgiant į vidaus aplinkos kokybę, naudotojų pasitenkinimą ir išteklius, reikalingus pasiekti šiuos aspektus, siekiant užtikrinti, kad visi 3 elementai būtų lygiaverčiai ir nei vienam nebūtų teikiama pirmenybė. Pastato vertinimas turėtų būti vykdomas viso pastato gyvavimo laikotarpiu.

Pateiktas pritarimui projektinis susitarimas dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarp Europos architektų tarybos (ACE) ir Kanados architektūros licencijavimo tarnybos (CALA). Prieštaraujančių nebuvo, keli susilaikė.

Parengta pagal L. Tuleikio ataskaitą

Panašūs įrašai