Dėl fiktyvaus dvibučio gyvenamojo namo projekto architektas Stasys Juška pripažintas pažeidęs Etikos kodeksą

Lietuvos architektų rūmų Taryba savo iniciatyva kreipėsi į Profesinės etikos tarybą (PET) su prašymu įvertinti, ar atestuotas architektas Stasys Juška galimai nepažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų Etikos kodekso, teikdamas valstybės institucijoms bei visuomenės svarstymui galimai klaidinantį projektą.

PET, įvertinusi visas architekto Stasio Juškos veiklos aplinkybes, ruošiant neva dvibučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Šviesos g. 4, Palangoje, projektinius dokumentus, vienbalsiai pripažino jį pažeidus Etikos kodekso 2 ir 4 principus. Perduodama klausimą Rūmų Architektų profesinio atestavimo komisijai taryba rekomendavo sustabdyti jau ir anksčiau profesinę etiką pripažinto pažeidusiu architekto kvalifikacijos atestatų galiojimą 6 mėnesiams.

Visuomenės dėmesio dvibutis gyvenamasis namas Palangoje susilaukė rugsėjo pradžioje, kai visuomeninio transliuotojo interneto portalas lrt.lt pranešė apie tai, kad formaliai dokumentuose pristatomame dvibučiame name Palangoje realiai buvo suplanuota 8 ar net 12 butų.

Pasak Rūmų Profesinės etikos tarybos pirmininko Dariaus Juškevičiaus, architektas projektinius pasiūlymus ir vizualizacijas parengė prieštaringai, dokumentai yra klaidinantys. Architektas, aiškiai suvokdamas savo veiksmus ir jų pasekmes, teikė tariamą dvibučio projektą, nors iš projektinių sprendinių aiškiai galima suvokti, kad projektuojami 6 turtiniai vienetai sklype, kuris pagal paskirtį yra skirtas gyventi dviems šeimoms. Tokia Stasio Juškos veikla diskredituoja profesiją ir yra nesuderinama su profesinės etikos principais.

Taip pat, pabrėžia Darius Juškevičius, jei panašia „projektine veikla“ verčiasi daugiau architektų, svarbus ne tik žurnalistų, bet ir visuomenės įsitraukimas stengiantis užkardyti tokią galimai neteisėtą ir neetišką veiklą. Todėl Lietuvos architektų rūmai kviečia neabejingus piliečius pasidalinti informaciją apie tokius pastebėtus atvejus.

Daugiau informacijos: PET sprendimas (nuoroda), lrt.lt publikacija (nuoroda).

Panašūs įrašai