ACE atlikta atlygio skirtumų studija

Pateikiame santrauką lietuvių kalba; originalų dokumentą rasite ČIA.

Pristatoma ACE atlikta atlygio skirtumų studija, kuri apima skaidrių priemonių taikymą Europos šalyse bei rinkos dalyvių poziciją įteisinant reikiamas priemones atlygio žirklėms matuoti. Duomenys parodė, kad skaidrumas padeda identifikuoti galimus atlygio skirtumus už tos pačios kvalifikacijos darbą. Taip pat nagrinėjama, kaip matavimo priemonės turi įtakos darbdavio kaštams bei darbuotojų konfidencialumui.

Tam, kad būtų galima tiek pagrįsti, tiek paneigti prielaidą, jog egzistuoja atlygio skirtumas tarp vienodos kvalifikacijos skirtingų lyčių specialistų, trūksta įrodymų. Nedaug tyrimų atlikta šiai problematikai išanalizuoti, tačiau tie keli rodo, kad atlygio skirtumas yra mažesnis Skandinavijoje: Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje. Tam tikri duomenys rodo, jog skaidrumas gali sumažinti atlygio žirkles, tačiau reikia papildomų tyrimų, padėsiančių išsiaiškinti šio fenomeno priežastis.

Įvairūs šaltiniai identifikuoja priežastis, padedančias padidinti skaidrumą ir kliūtis, apsunkinančias skaidrumui reikštis. Viena iš kliūčių – žemas problemos suvokimo lygis. Tiek darbuotojai, tiek darbdaviai nežino apie galimas skaidrumo priemones darbe bei nemato reikšmės jų taikyti. Remiantis įvairia literatūra, nurodoma profesinių sąjungų įtaka nustatant duomenis ir identifikuojant status quo atlygio žirklių klausimu. Nuolatinė stebėsena taip pat svarbi šiuo klausimu.

Europos Sąjungos kontekste egzistuoja daugybė suinteresuotų dalyvių (organizacijų), kurie labai skirtingai pasisako atlygio žirklių klausimu. Vieni sako, kad šis fenomentas egzistuoja ir yra gajus (EP, EC, ETUC, EPSU ir EWL – atstovauja darbuotojus), o kiti labai kritiškai reaguoja į pirmųjų pasisakymus ir neigia skirtumus mokant atlyginimą už tos pačios kvalifikacijos darbą (BUSINESSEUROPE, SMEunited ir CEEP – atstovauja darbdavius).

Eurobarometro tyrimo duomenimis, daugelis darbuotojų pasisako už vidutinio atlygio pagal darbo pobūdį ir lytį viešinimą įmonėje ir daugelis respondentų pasisako, kad skirtų laiko domėjimuisi šia tema.

Europos komisija planuoja parengti įstatymo projektą, padėsiantį užkardyti atlygio skirtumus.

Įstatymo tikslas:

  • Prevencija bei administraciniai įrankiai dirbantiems darbuotojams;
  • Pamatuojamos priemonės, padedančios nustatyti situaciją dėl atlygio skirtumų darbovietėje;
  • Monitoringas, padedantis užtikrinti programos nuoseklumą.

 

Dėkojame arch. Laurai Kairienei už informaciją ir vertimą. 

 

 

Panašūs įrašai