Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) 2021 m. birželio mėn. 17 d. 10.00 val. šaukia nuotolinį Rūmų narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje:

  1. 2020 m. Rūmų finansinės ataskaitos tvirtinimas ir veiklos ataskaitos pateikimas;
  2. 2021 m. Rūmų biudžeto tvirtinimas;
  3. Rūmų garbės ženklo (architektų žiedo) skyrimas;
  4. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 9.00 val.

Susirinkime narys dalyvauja asmeniškai, prisijungdamas ebalsavimas.vilnius.lt sistemoje elektroninį asmens identifikavimą užtikrinančiomis priemonėmis. Detali darbotvarkė ir papildoma informacija bus viešinama Rūmų svetainėje www.architekturumai.lt ir išsiunčiant pranešimus Rūmų nariams atestavimo metu pateiktais arba vėliau Statuto nustatyta tvarka atnaujintais elektroninio pašto adresais.