Rūmų narių susirinkimas – kovo 29 d.

Lietuvos architektų rūmų nariai kovo 29 d. rinksis ataskaitiniame Rūmų narių susirinkime („Litexpo“). Jame bus pristatytos metinės visų Rūmų organų ataskaitos, svarstomas 2019 m. biudžetas ir 2020 m. nario mokestis, keičiamas Statutas. Susirinkime numatytas svečio iš Europos architektų tarybos pranešimas apie kitų šalių patirtį, vykdant ekspertinį vertinimą (analogišką RAT veiklai Lietuvoje), taip pat pirmą kartą vyks Lietuvos architektų žiedo apdovanojimai.

Lietuvos architektų žiedu Rūmų Tarybos sprendimu bus apdovanoti trys nusipelnę Lietuvos architektai: a.a. Algimantas Nasvytis, Vytautas Jurgis Dičius ir Eugenijus Viktoras Miliūnas. Lietuvos architektų žiedo idėjos autorius – architektas A. Karalius, o apdovanojimą kuria žinomas skulptorius Kunotas Vildžiūnas.

Artimiausiu metu bus skelbiami 2020 m. biudžeto ir Statuto pakeitimo projektai, suteikiant nariams galimybę pateikti savo pastabas.

Šiuo metu Rūmai vienija  1368 narius.

Preliminari Susirinkimo darbotvarkė.

Nuotr. autorius R.Urbakavičius, pastato autoriai architektai R.Palekas, J. Garšvaitė, A.Palekienė, B.Puzonas.

Panašūs įrašai